OV-KAART

In reactie op het artikel over de onderhandelingen over de verlenging van de OV-studentenkaart (NRC Handelsblad, 18 maart) het volgende: met veel tamtam heeft NS hoge financiële eisen gesteld voor de verlenging van het contract van de studentenkaart.

Oppervlakkig gezien lijkt dat logisch gelet op de huidige overbezetting van veel treinen. Ingewijden weten echter beter. Want hoe vreemd het op dit moment moge klinken, er dreigt over niet al te lange tijd bij de NS een grote mate van onderbezetting. Aan de ene kant zal het vervoer de komende jaren verminderen door de slappe economie, het afschaffen van de dienstplicht en de forse tariefsverhogingen die NS wil doorvoeren, terwijl er aan de andere kant gigantische hoeveelheden materieel in bestelling zijn. NS zal zich deze leegstand financieel niet kunnen veroorloven, omdat anders de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt. Daarom is het van levensbelang dat de lege plaatsen desnoods tegen afbraaktarieven de deur uit gaan.

Een tweede probleem dat NS heeft is dat andere vervoerders de studentenmarkt graag in zijn geheel willen overnemen. De stoot onder de gordel die het streekvervoer onlangs uitdeelde door te verklaren het vervoer desnoods zelf met bussen te willen doen, spreekt boekdelen. NS kan zich echter, op straffe van een faillissement, niet permitteren om het totale studentenvervoer (zo'n 35 procent van de NS omzet) te verliezen.

In dat licht bezien moeten de eisen van NS-directeur Portheine dan ook als pure bluf worden beschouwd. Aangezien ook het ministerie van onderwijs wel weet dat NS klem zit is de uitkomst van de onderhandelingen voorspelbaar. Er zullen wat beperkingen worden opgelegd voor het recreatieve gebruik van de OV-kaart (daar zal NS weinig mee opschieten want dat betreft vooral de daluren), het ministerie van onderwijs zal de scholen wellicht dwingen hun aanvangstijden wat te spreiden, maar de knip zal gesloten blijven. NS zal teleurgesteld constateren dat er niet veel extra geld binnen gehaald is, maar noodgedwongen toch eieren voor zijn geld kiezen.

    • Ir. J.H. Rijkers