Opvang van asielzoekers kost meer dan verwacht

DEN HAAG, 25 MAART. Het ministerie van financiën dreigt dit jaar te worden geconfronteerd met een overschrijding van de uitgaven met bijna 700 miljoen gulden ten opzichte van ramingen in de miljoenennota. Vooral de opvang van asielzoekers kost veel meer geld dan vorig jaar werd geraamd.

Door de toevloed van asielzoekers, vooral van ontheemden uit ex-Joegoslavië, zijn de uitgaven voor opvang dit jaar 534 miljoen hoger dan geraamd en voor volgend jaar 312 miljoen. De kosten van opvang worden vooral gedragen door de ministeries WVC en ontwikkelingssamenwerking.

Ook bij andere ministeries zijn er tegenvallers. Het ministerie van justitie heeft rekening gehouden met veel hogere inkomsten uit verkeersboetes dan er in werkelijkheid binnenkomt. Dit departement ontvangt dit jaar 140 miljoen minder dan geraamd en volgend jaar wordt rekening gehouden met 190 miljoen minder dan gedacht. Het ministerie heeft echter 210 miljoen meer nodig voor uitbreiding van capaciteit van cellen.

Het ministerie WVC moet 65 miljoen meer uittrekken voor oorlogsgetroffenen en 130 miljoen voor voortzetting van een regeling voor kinderopvang, terwijl het ministerie van defensie 111 miljoen extra kosten heeft aan de vredesoperaties die het vervult in VN-kader in bijvoorbeeld Joegoslavië en Cambodja.

Er zijn bij diverse ministeries grotere en kleinere budgetoverschrijdingen die minister Kok voor een probleem stellen. Een minder snelle verhoging van het huurwaardenforfait kost de schatkist 130 miljoen. Betalingsmoeilijkheden van bedrijven in de voormalige Sovjet-Unie kost de Nederlandse overheid via de export-kredietverzekeringen 84 miljoen.