Ontslag voor populaire Russische tv-journalist

MOSKOU, 25 MAART. Aleksandr Nevzorov is weer uit de ether verbannen. De leiding van de Petersburgse televisie heeft hem ontslagen als eindredacteur van het programma Zeshonderd seconden. Nevzorov zou president Jeltsin hebben beledigd en hebben opgeroepen tot gewapend verzet tegen de dreigende dictatuur.

Vorig jaar is Nevzorov ook al eens ontslagen, maar onder druk van de bevolking teruggenomen. Gisteren zijn in St.-Petersburg duizenden kijkers voor hun Sasja de straat opgegaan. Die betoging was niet veel kleiner dan die van dinsdag voor Jeltsin.

Nevzorov is een gecompliceerde persoonlijkheid. Hij werpt zich graag op als een Groot-Rus die het Russische Rijk binnen zijn klassieke grenzen wil herstellen en geen middel onbenut laat om het “onrecht” aan de kaak te stellen dat de Russen in het Balticum, Moldavië en elders wordt aangedaan. Hij is bovendien een eersteklas televisiemaker, die het grote gebaar niet schuwt en de nuance haat. Maar Nevzorov is bovenal een provocateur-uit-roeping. Vroeger stelde hij dag in dag uit de corruptie van de bovenbazen aan de kaak. Nu kettert hij tegen “hen” daar boven die Rusland “uitverkopen”.

Nevzorov is razend populair, ook bij kijkers die zijn standpunten niet delen. Hij belichaamt het gevoel dat alle politici "oplichters' zijn. Vanuit datzelfde gevoel kunnen veel Russen ook de schrijver Edoeard Limonov niet echt verafschuwen. Ook hij is een ras-provo. In een van zijn boeken heeft Limonov die emotie eens helder onder woorden gebracht. “Wij (de straatjeugd van Charkov) zijn niet tegen macht. We zijn tegen hùn macht. Wij zijn voor de macht van het tuig”.