Navo voltooit plannen rond vliegverbod

BRUSSEL, 25 MAART. De NAVO-lidstaten zijn het gisteren eens geworden over een militair plan om een vliegverbod boven Bosnië af te dwingen. Zij leggen vandaag hun plannen voor aan de VN, hoewel de Veiligheidsraad een stemming over het afdwingen van een vliegverbod inmiddels met een week heeft uitgesteld.

De NAVO is bereid om met enige tientallen, mogelijk honderd jachtvliegtuigen in het luchtruim boven Bosnië de macht over te nemen. Vermoedelijk zullen de toestellen op een basis in Noord-Italië worden gestationeerd. Nederland heeft voor deze eerste operatie buiten het verdragsgebied een squadron van achttien F-16 jagers aangeboden.

Volgens een NAVO-diplomaat worden in het plan nog geen landen aangeduid die de operatie zullen uitvoeren. Wel zijn volgens deze bron in het bondgenootschap de “mogelijkheden afgetast”. Het plan geeft tevens aan onder welke omstandigheden de geallieerden welke maatregelen mogen nemen tegen vijandige toestellen, de zogeheten rules of engagement.

Bij de NAVO werd er gisteren van uitgegaan dat de Veiligheidsraad 's avonds nog de resolutie over het afdwingen van het vliegverbod zou aannemen; men was ervan overtuigd dat de diplomatieke moeilijkheden met Rusland inmiddels waren opgelost.

Het vliegverbod dateert van oktober, maar is sindsdien herhaaldelijk geschonden. Bij de NAVO worden ook plannen opgesteld voor een vredesmacht die moet toezien op de naleving van een eventueel akkoord tussen de strijdende partijen. Daarvoor wordt gedacht aan een macht van 50.000 tot mogelijk 100.000 goed bewapende en getrainde soldaten, onder VN-vlag. Ook niet-NAVO-landen zouden bij deze macht worden betrokken.