MEDICIJNVERGOEDING

In het artikel "Vergoeding medicijnen in kabinet omstreden' in NRC Handelsblad van 17 maart wordt gesteld dat “de uitgaven bij de particuliere verzekeraars in de eerste zeven maanden met 15,3 procent zijn gestegen, het gevolg voor het vervallen van het eigen risico voor medicijnen.” Dit is misleidend.

Particulier verzekerden hebben namelijk geen speciaal eigen risico voor medicijnen maar een algemeen eigen risico. De eerste zoveel honderd gulden zijn dan niet gedekt. Vroeger kwam daar alles onder wat zich de eerste maanden voordeed, nu valt daar alles onder behalve die medicijnen. Maar het eigen risico gaat gewoon door: hetzelfde bedrag blijft voor rekening van de verzekerde, zij het dat die dit nu volmaakt met bezoek aan huisarts, specialist, therapie en andere zaken.

Het verschuift dus. De ziekenverzekeraars gaan daar niet op achteruit, want het bedrag dat zij niet hoeven uitkeren blijft hetzelfde. Alleen zal dat bedrag wat later gehaald worden in het jaar: de medicijnen helpen immers niet meer mee om dat bedrag vol te maken. Het is dan ook heel misleidend om juist de eerste zeven maanden van het jaar aan te nemen als "bewijs' dat de AWBZ-medicijnen-uitkering de particulier verzekeraars zo belasten.

Sterker nog: wie zoals ik verzekerd is bij een particuliere ziektekostenverzekering, betaalt dubbel: via de belastingen aan de AWBZ (een forse premie) en via de premie (verhoogd in plaats van verlaagd) aan de rest van het pakket, inclusief volledig gehandhaafd eigen risico.

    • den Bosch
    • Th. Paardekooper