LUCHTHAVEN

Tot voor kort werd de prognose van 28.000 extra banen door de aanleg van de nieuwe luchthaven bij Rotterdam als onfeilbaar gepresenteerd.

Nu het kabinet morgen beraadslaagt over dit omstreden plan is snel een nieuw rapport uit de kast gehaald. Hieruit blijkt dat verwachting niet deugt. Verheugd presenteert de Rotterdamse lobby-machine de nieuwste bijdrage aan het oplossen van de werkloosheid. Er zullen maar liefst vijftigduizend extra "mensjaren' worden gegenereerd. Ook blijkt nu, dat het aantal passagiers in 2015 niet 4,2 miljoen maar slechts 2,7 miljoen zal zijn. Miljoenen pasagiers minder en een verdubbeling van het aantal extra banen. Als het kabinet nog één keer de beslissing uitstelt kunt u er zeker van zijn dat de plannenmakers dol enthousiast zullen melden zich weer vergist te hebben en met nog enthousiastere rapporten zullen komen.

    • J.R.M. Bosman-Kater