Kamer wil keus tussen cel en kliniek voor criminele verslaafden

DEN HAAG, 25 MAART. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat ernstig verslaafde en criminele druggebruikers in het hele land voor de keus moeten worden gesteld: behandeling van de verslaving of gevangenisstraf.

“Vanaf morgen moet dat daadwerkelijk worden uitgevoerd”, aldus het Tweede-Kamerlid Dijkstal (VVD) gisteren op de tweede dag van het drugsdebat in de Kamer. Hij prees het "straatjunkenproject' in Amsterdam, dat zich richt op ernstig verslaafde en criminele druggebruikers. Zij krijgen de keus tussen cel of kliniek. Volgens de Jellinek-kliniek heeft het project een positief effect op de criminaliteit en verslavingsproblematiek in Amsterdam.

En pleidooi van het Tweede-Kamerlid Koffeman (CDA) voor gedwongen afkicken kreeg nauwelijks steun. De fracties van VVD, PvdA, D66 en Groen Links - een ruime meerderheid - waren van mening dat afkicken alleen zin heeft als bij de verslaafde daartoe de wil aanwezig is. Het Amsterdamse straatjunkenproject gaat Koffeman niet ver genoeg. "Dwangverpleging' is volgens hem wenselijk “terwille van een veiliger samenleving en ter voorkoming van een onevenredige belasting van de politie.” “Maar ook terwille van de rehabilitatie van de probleemverslaafde zelf. Die is meer gebaat bij een onvrijwillig verblijf in een kliniek dan in een cel”, aldus Koffeman.

Het PvdA-Kamerlid Stoffelen wist geen meerderheid achter zich te krijgen voor zijn plan een vergunningenstelsel in te voeren voor koffieshops. De PvdA wil daarmee de georganiseerde misdaad uit de cannabismarkt drukken. Bij de grote partijen stuitte dat op verzet van CDA en VVD. Volgens Koffeman (CDA) zou de internationale geloofwaardigheid van Nederland grote schade oplopen. De VVD vindt dat Nederland geen officieel produktieland mag worden. Dijkstal sprak de vrees uit dat bij legalisering van handel en gebruik van hasj de georganiseerde misdaad zijn werkterrein zal verleggen naar de handel in crack, een zeer verslavende variant van cocaïne.

Koffeman kon op zijn beurt de Kamer niet overtuigen van de noodzaak van hardere maatregelen tegen gebruik van en handel in soft drugs. Hij wil zelfs de kleinschalige kweek van cannabis voor eigen gebruik verbieden. Als daar een uitzondering voor zou worden gemaakt, zou volgens hem “een uitgebreid netwerk ontstaan van kleinschalige produktie en kweek van nederwiet voor eigen gebruik. Dan is het geheel opeens meer dan de som van de delen geworden en is het complex nog onhandhaafbaarder dan het zou zijn in een situatie waarin wij uitgaan van een totaalverbod.” Het Tweede-Kamerlid Beckers (Groen Links) verwoordde de opvatting van een Kamermeerderheid over de plannen van Koffeman. “Het is echt uitzichtloos om het huidige beleid te verharden.”

Minister Hirsch Ballin (justitie) en staatssecretaris Simons (volksgezondheid) antwoorden de Kamer na Pasen.