Jaarlijks zeven miljoen meldingen van ziekte

Bij bedrijven en (semi-)overheidsinstellingen komen jaarlijks zeven miljoen ziekmeldingen binnen.

Van deze zieken zijn er ruim 100.000 na een jaar nog niet hersteld; zij worden na keuring in principe arbeidsongeschikt verklaard. Het aantal arbeidsongeschikten groeit per jaar met 10.000 à 20.000. Dit ondanks het feit dat ook elk jaar 90.000 mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering herstellen of de de pensioensgerechtigde leeftijd bereiken. Nu zijn er 915.800 (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten. De uitkeringen voor ziekengeld en voor arbeidsongeschiktheid (AAW en WAO) kosten per jaar ongeveer 35 miljard gulden. Zonder maatregelen lijkt het onafwendbaar dat Nederland spoedig het aantal van één miljoen (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten zal bereiken. Ruim 400.000 arbeidsongeschikten zijn jonger dan 50 jaar. Het kabinet heeft als doelstelling dat het aantal WAO'ers (omgerekend in volledige arbeidsongeschikten) volgend jaar naar 758.000 zakt, het niveau van 1989. Het heeft al erkend dat dit streven niet haalbaar is. Het kabinet heeft eerder maatregelen doorgevoerd om de arbeidsongeschiktheid te bestrijden. De omstreden "bonus/malus-regeling' is daarvan een voorbeeld. Bedrijven krijgen een boete als een werknemer arbeidsongeschikt wordt en een premie als ze een WAO'er in dienst nemen. Oudere WAO'ers of langdurig arbeidsongeschikten kunnen straks tijdelijk een premie krijgen als ze weer aan het werk gaan. Ze mogen, naast hun salaris, gedurende maximaal drie jaar 60 procent van hun uitkering houden. Alle bedrijven moeten straks een Arbodienst inschakelen die tot taak heeft zieke werknemers te begeleiden en op de arbeidsomstandigheden te letten.