Ir. Noud de Vreeze (44) wordt benoemd tot ...

Ir. Noud de Vreeze (44) wordt benoemd tot directeur van het nieuwe Stimuleringsfonds voor Architectuur.

De ministers van WVC en VROM hebben ingestemd met dit besluit van het fondsbestuur. Het fonds heeft tot doel de kwaliteit van architectuur en stedebouw in Nederland te bevorderen en nieuwe initiatieven te stimuleren. De Vreeze is thans betrokken bij het Bureau Bijzondere projecten van de Nationale Woningraad. Het fonds heeft de komende vier jaar een budget van 6,8 miljoen gulden per jaar en wordt gevestigd in Rotterdam.