Het WAO-gat

Vrijwel iedere werknemer die na 25 januari volgend jaar arbeidsongeschikt wordt moet rekening houden met een verlaagde uitkering.

In het oude WAO-regime bedraagt de uitkering bij volledige arbeidsongeschiktheid 70 procent van het laatst verdiende loon. Het nieuwe stelsel kan leiden tot meer dan een halvering van deze uitkering. In de wandeling wordt dit verschil het WAO-gat genoemd.

De vakbonden proberen in het actuele overleg over nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten dit gat te dichten. Met wisselend succes.

Op deze pagina's een overzicht van de voorgeschiedenis en de nieuwe WAO- maatregelen. Verder de oplossingen die verzekeraars en pensioenfondsen aandragen en de vraag of bijverzekeren wel altijd nodig is. Ten slotte een tussenstand uit het CAO-overleg tussen werkgevers en werknemers.