Grafieken: Hoe jonger de werknemer is en hoe ...

Grafieken: Hoe jonger de werknemer is en hoe hoger het inkomen, des te groter is de inkomensachteruitgang in het nieuwe WAO-systeem. Zonder bijverzekeren kan het verlies tot ruim 30.000 gulden oplopen.

De nieuwe WAO-uitkeringen zullen in de meeste gevallen lager zijn dan 70 procent van het laatst verdiende loon, het percentage dat nu nog wel geldt. Ouderen komen nog het dichtst bij het huidige peil. Voor inkomens boven de WAO-limiet verzachten bestaande aanvullende verzekeringen de relatieve achteruitgang.