GEDEISJD/GEDEISD

De reactie van S. Gosselaar reactie (NRC Handelsblad 18 maart) op mijn brief van 10 maart (Huzarentaal) noopt mij tot wederwoord. Volgens Gosselaar bestaat het werkwoord "deizen' niet. Van Dale vermeldt echter het werkwoord "deizen' in twee betekenissen.

Onder "deizen II' staat: “(deisde, heeft gedeisd(), (onoverg.) (boevent.) zich stil houden, mond houden: deis je, hou je gedeisd.” Op gezag van Van Dale kan dus worden gesteld dat deizen een onovergankelijk werkwoord is, gedeisd een voltooid deelwoord is, en dat het woord verband houdt met boeventaal.