Energieverbruik neemt toe ondanks regeringsbeleid

DEN HAAG, 25 MAART. De doelstellingen voor het milieu van het kabinet zullen bij lange na niet worden gehaald. Uit voorlopige prognoses blijkt dat het energiegebruik in het jaar 2000 drastisch zal zijn toegenomen, evenals het autoverkeer en de uitstoot van ammoniak en kooldioxyde.

De prognoses, waarvan delen gisteren zijn uitgelekt, zijn afkomstig van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM). Dit instituut inventariseert de resultaten van het Nationaal Milieubeleidsplan Plus. De evaluatie moet in mei verschijnen, het op de evaluatie gebaseerde Nationaal Milieubeleidsplan II eind van het jaar.

Volgens de voorlopige prognoses zal het energiegebruik ten opzichte van 1990 in het jaar 2000 met 3 tot 17 procent zijn toegenomen. Doelstelling van het milieubeleid is een daling met 2 procent. Het vrachtverkeer zal ten opzichte van 1986 met 75 tot 125 procent toenemen, terwijl de doelstelling een toename van 42 procent is. In het personenverkeer wordt een groei van 30 procent ten opzichte van 1986 verwacht, maar dat kan alleen als er een accijnsverhoging, een verhoging van de motorrijtuigenbelasting en een spitsvignet komen, als de parkeertarieven omhoog gaan en het aantal parkeerplaatsen wordt verminderd. Zoniet, dan zal de toename 40 tot 45 procent bedragen.

In de landbouw zal de uitstoot van ammoniak in het jaar 2000 97 miljoen kilo bedragen, terwijl dit volgens de doelstellingen van het milieubeleid 75 miljoen kilo zou moeten zijn. Bij fosfaten gaat het om 21 miljoen in plaats van om 0 kilo. Bij ammoniak en fosfaten zijn de strengere mestregels die de ministers Alders (milieubeheer) en Bukman (landbouw) nu voorbereiden en die moeten leiden tot een inkrimping van de veestapel, ingecalculeerd.

Het RIVM wil de uitgelekte prognoses niet bevestigen. Volgens een woordvoerder “wordt er nog druk gewerkt” aan de evaluatie. Om dezelfde reden wil VROM de voorlopige prognoses niet van commentaar voorzien.