De PvdA krijgt handen op elkaar met krachtige taal

AMSTERDAM, 25 MAART. Meer aandacht voor politie en openbare orde, zonder de oorzaken van de criminialiteit uit het oog te verliezen. Op de gisteravond gehouden bijeenkomst van de hoofdstedelijke Partij van de Arbeid droegen kopstukken als burgemeester Ed van Thijn, staatssecretaris Aad Kosto en hoofdcommissaris Eric Nordholt beurtelings de nieuwe sociaal-democratische boodschap uit die straks in het verkiezingsprogramma zijn beslag moet krijgen.

Ondanks de voetbalwedstrijd van het nationale elftal tegen San Marino bleek de zaal van het vakbondsmuseum amper groot genoeg om de belangstellenden te herbergen. Hier en daar nog wat onwennig in hun rol als verdedigers van rust en orde, bleek het publiek uiteindelijk wel te vinden voor een krachtiger overheidsingrijpen. Mits de maatschappelijke factoren als onderwijs, werkgelegenheid en een toekomstperspectief niet uit het oog worden verloren.

“We moeten ophouden onze neus op te halen voor politie en justitie”, vatte Van Thijn de veranderende houding van de PvdA samen. Meer cellen, meer politie op straat en in de buurten en een strengere handhaving van de regelgeving zijn op korte termijn nodig. Maar ook betere samenwerking tussen verantwoordelijke gezagsdragers voor onderwijs, het openbaar vervoer en de politie, zodat een "integraal veiligheidsbeleid' kan worden gevoerd.

Bij wijze van verrassing kwam de burgemeester zelf met het plan om het openbare druggebruik strenger aan te pakken. “Iedereen loopt nu maar te kletsen over de soft drugs, maar laten we bij het ergste beginnen. Er zou een wettelijke regeling moeten komen die het openbaar gebruiken van hard drugs verbiedt. Men schrikt daar nu nog voor terug wegens het cellengebrek”, aldus de burgemeester. Van Thijn wil beginnen de strengere aanpak vast te leggen in de algemene politieverordening.

Hoewel de woorden van de burgemeester op instemming konden rekenen, was het vooral de Amsterdamse hoofdcommissaris Nordholt die de handen van het publiek op elkaar kreeg. Als immer in vol ornaat en met de juiste dosering van grappen en ernst charmeerde hij het publiek. De zichtbaarheid op straat van politie was belangrijk, zo vond de hoofdcommissaris, vandaar altijd dat uniform. De suggestie dat hij ook in zijn politiepak sliep wees hij krachtig van de hand. “Al heb ik wel een pyjama die er op lijkt.”

Meer cellen zijn van belang en de inmiddels toegezegde extra capaciteit van tweehonderd celruimtes is verre van voldoende. Zelfs met het vullen van tweeduizend cellen zou de Amsterdamse politie geen enkele moeite hebben, aldus Nordholt. Maar uiteindelijk is een toekomstperspectief van scholing en werk en huisvesting voor jongeren veel belangrijker, onderstreepte hij onder applaus.

Ook Nordholts oproep de verstarrende hoeveelheid van vergadercircuits en rapportenwoede te lijf te gaan kon op instemming rekenen. “De politieke bureaucratisering is een meerkoppig monster, een draak met veel hongerige monden. Als daar geen rapporten meer in gaan, sterft het vanzelf af”, aldus de hoofdcommissaris, die in eigen huis vooral het gebruik van de papierversnipperaar aanbeveelt.

Staatssecretaris Kosto benutte de avond om andermaal de illegalenproblematiek aan te roeren. “Ik hoor hier veel over het belang van werk en huisvesting. Die theorie klopt, maar het gaat hier wel om schaarste goederen. Als je mensen met een crimineel verleden voorrang gaat geven heb je wel de middelen nodig.” Niemand vindt het leuk, maar de logische gevolgtrekking is dat buitenlanders zonder verblijfsvergunning, die arbeidsplaatsen en huizen bezet houden, strenger aangepakt worden, zo vervolgde hij zijn redenering.

De roep om meer orde werd door de sprekers in de zaal afgewisseld met waarschuwingen. “We moeten oppassen dat we niet doorslaan”, meende voormalig raadslid en kinderrechter mr. A.J. Cnoop Koopmans. En burgemeester Van Thijn waarschuwde dat bij de criminaliteitsbestrijding voortdurend gewaakt moet worden voor discriminatie. “Het gevaar is dat er een nieuw taboe wordt opgeroepen: dat er geen racisme zou zijn”, meende een geëmotioneerde Van Thijn. “Dat lijkt me een goede dagsluiting”, aldus gespreksleidster en raadslid A. Grewel.

    • Steven Adolf