De Klerk zal leger inzetten om geweld te bestrijden

JOHANNESBURG, 25 MAART. President De Klerk gaat het leger inzetten om de nieuwe golf van geweld in Zuid-Afrika te bestrijden.

Het leger zal op grote schaal blanke reservisten oproepen die in de belangrijkste onrustgebieden de orde moeten handhaven.

Met de aankondiging van nieuwe maatregelen probeerde de president gisteren in het parlement de onrust onder zijn blanke aanhang over recente moordaanslagen door zwarte schutters op blanken te bezweren. De Klerk legde de verantwoordelijkheid vooral bij het linkse Pan Afrikaans Congres (PAC) en zijn gewapende vleugel, het Volksbevrijdingsleger van Azania (APLA). Hij maakte bekend dat de politie inmiddels achttien leden van APLA heeft gearresteerd.

De Klerk veroordeelde in zijn toespraak voor het parlement zowel de moord op zwarte kinderen in Natal als de moord op vijf blanken van de afgelopen dagen. Hij noemde de daden “barbaars en totaal onaanvaardbaar in een beschaafde samenleving”. De politie zal binnenkort een actieplan tegen het geweld bekendmaken. Bovendien zal de regering de beëindiging van het moratorium op de doodstraf, dat De Klerk in 1990 aankondigde, op de agenda zetten van het parlement en bespreken met buitenparlementaire groeperingen als het Afrikaans Nationaal Congres. De Klerk is zelf een voorstander van de doodstraf, het ANC is er tegen.

De president verklaarde dat de regering het geweld en het voortbestaan van militaire vleugels van politieke organisaties als belangrijkste punt beschouwt bij de hervatting van de grondwettelijke onderhandelingen, volgende week in Johannesburg. Dat kan de regering in conflict brengen met het ANC, dat de gewapende strijd heeft opgegeven maar zijn legertje Umkhonto we Siszwe nog niet wil ontbinden, en met het PAC, dat zich nog maar net heeft aangesloten bij de onderhandelingen.

De Klerk waarschuwde de regering van het onafhankelijke thuisland Transkei met “harde maatregelen” gezien haar betrokkenheid bij het terrorisme. De onafhankelijke Goldstone-commissie concludeerde gisteren in een rapport dat APLA Transkei als uitvalsbasis gebruikt, met medeweten van de lokale politie.

    • Peter ter Horst