Couzy voorspelt doden bij inzet Bosnië

DEN HAAG, 25 MAART. Luitenant-generaal H. Couzy, bevelhebber der landstrijdkrachten, voorziet tientallen doden als Nederland nieuwe eenheden naar Bosnië stuurt. “Je hebt daar te doen met een stelletje roverhoofdmannen. Ik vind dat als daar tientallen mensen sneuvelen en je gaat weg zonder dat je iets bereikt hebt - dat het gewoon doorgaat - je dat dan niet voor je verantwoording kan nemen. Dat vind ik, alhoewel ik me realiseer dat dat een politieke stellingname is.”

Couzy zegt dit in een interview met het maandblad Twintig van de VVDM ( de belangenvereniging voor dienstplichtige militairen). In het Algemeen Dagblad van vandaag stelt de generaal dat de Tweede Kamer en het Nederlandse volk onvoldoende voorbereid zijn op dergelijke verliezen. Couzy heeft al eerder gewaarschuwd voor een tweede Vietnam in het voormalige Joegoslavië. Hij vraagt om een duidelijke politieke doelstelling en een vredesplan voordat Nederlandse militairen vertrekken. De feitelijke situatie is, volgens Couzy, militair gezien niet veranderd in het voormalige Joegoslavië. Dat zal ook niet gebeuren volgens de landmachtgeneraal.

Op Defensie wordt niet gereageerd op de stellingname van Couzy. Wel wil minister Ter Beek een nieuw gesprek met hem over zijn uitspraken in het openbaar. Onlangs schreef Couzy dat hij meende dat ledinggevende figuren het recht hadden op vrijheid van meningsuiting. Eerder heeft de generaal een loyaliteitsverklaring moeten ondertekenen, nadat hij zich in NRC Handelsblad had uitgesproken over de onrust binnen de landmacht door de hervormingsplannen. Had hij dat niet gedaan dan was de kersvers geïnstalleerde bevelhebber ontslagen.

Couzy is van mening dat Tweede Kamerleden te gemakkelijk over de gevaren in het voormalige Joegoslavië oordelen. Van Traa (PvdA): “Dat doen we absoluut niet. Maar ik vind wel dat als je eenmaal een engagement op je hebt genomen, je dat dan ook moet uitvoeren. Als de VN van mening is dat een voedseltransport ergens heen moet, dan ga je. Ik vind het jammer dat het debat alleen maar gaat over wat niet kan in plaats van dat in internationaal verband wordt meegedacht wat je wel kan en dat ook etaleert.”

De Hoop Scheffer (CDA): “Wij hebben gepleit voor het beschikbaar houden van troepen als er een vredesakkoord in Bosnië komt. Wij zijn ons wel degelijk bewust van de gevaren maar ook van de noodzaak van onze inzet. Couzy vergist zich als hij denkt dat die afwegingen niet buitengewoon zorgvuldig in de Tweede Kamer worden gemaakt.”