Bundesbank brengt 3-dgs tarief omlaag

ROTTERDAM, 25 MAART. De Bundesbank heeft vanmorgen het tarief op driedaags schatkistpapier omlaag gebracht van 8,4 naar 7,5 procent.

Daarmee geeft de Duitse centrale bank volgens handelaren aan dat er ruimte is voor een verdere verlaging van de geldmarkttarieven in Duitsland. De tariefsverlaging kwam voor de geldmarkt niet als een verrassing, maar was groter dan verwacht. Vorige week verlaagde de Bundesbank het disconto van 8 procent tot 7,5 procent. De beleningsrente, die een bodem vormt onder de geldmarkttarieven, bleef deze week onveranderd op 8,25 procent. Een verlaging van het officiële Duitse disconto wordt voorlopig niet verwacht. Zowel Bundesbank-econoom O. Issing als de vice-voorzitter H. Tietmeyer zinspeelden eerder deze week op een voorzichtig monetair beleid in Duitsland.

Gisteren verhoogde de Belgische centrale bank drie korte rentetarieven, om de aanwakkerende onrust rond de Belgische frank te bezweren. De munt kwam onder druk naar aanleiding van de regeringscrisis in België rond het terugdringen van het begrotingstekort. Vanmorgen bleef het rustig rond de frank. België streeft een bijna-volledige pariteit na van de frank met de D-mark, en staat een afwijking van de spilkoers in het Europese Monetaire Stelsel toe van een kwart procent. Formeel is een afwijking van 2,25 procent toegestaan.