Bankgeheim Luxemburg afgezwakt

LUXEMBURG, 25 MAART. Het parlement van Luxemburg heeft gisteren een wet goedgekeurd die banken verplicht om “op eigen initiatief” justitie in te lichten over mogelijke witwaspraktijken van drugsgeld. De wet betekent een afzwakking van het stricte bankgeheim in het groothertogdom. Het Luxemburgse beleid wordt hiermee afgestemd op dat van andere EG-landen. De wet werd goedgekeurd met 41 stemmen voor, zes tegen en acht onthoudingen.

Luxemburgse bankiers hadden ernstig bezwaar gemaakt tegen het wetsvoorstel omdat zij vreesden dat het doorspelen van informatie aan Justitie aantasting van het bankgeheim zou betekenen. Het bankgeheim blijft echter gehandhaafd, maar de Luxemburgse justitie heeft door de nieuwe wet wel de mogelijkheid om met de informatie van banken en kredietinstellingen vervolging in te stellen.

Luxemburg was in 1991 als toezichthouder eerstverantwoordelijke toen de Bank of England grootschalige fraude constateerde bij de Bank of Credit and Commerce International (BCCI). Deze holding stond geregistreerd in Luxemburg. BCCI was betrokken bij het witwassen van drugsgeld.

Er bestaat geen internationaal controle-systeem waarmee banken criminele handelingen van rekeninghouders kunnen opsporen. In Zwitserland werd in 1991 de anonimiteit van bankrekeninghouders opgeheven met het oog op voorkoming van criminele activiteiten. (Reuter)