APOLLOLAAN

In het bericht "Een tochtig weiland in de stad' op de achterpagina in NRC Handelsblad van 20 maart beklaagt Judith Fluks zich erover, dat de spandoeken met haar wensen voor de inrichting van de Apollolaan te Amsterdam zijn weggehaald.

Daarbij doet zij voorkomen, alsof een groot deel van de buurtbewoners zou instemmen met het ontwerp dat Aldo van Eijck voor het plantsoen bij het Hilton Hotel heeft gemaakt. Dat dit geenszins het geval is, bleek op de inspraakavond, toen zeker tachtig procent van de aanwezige buurtbewoners zich tegen uitvoering van het ontwerp uitsprak.

    • H.G. Matthes