"Advocaat en justitie lieten gevangene gaan'

AMSTERDAM, 25 MAART. De advocaat mr. A. Moszkowicz en het Amsterdamse gerechtshof hebben “naar vorm en inhoud” de ontsnapping van een gedetineerde veroorzaakt.

Die beschuldiging uit de directeur van de gevangenis Demersluis in Amsterdam, J. Elbers, in een brief aan het ministerie van justitie. In een schrijven van 8 maart vraagt de gevangenisdirecteur om een onderzoek van de rijksrecherche naar de gebeurtenissen die hebben geleid tot de vrijlating vorige maand van een 64-jarige Canadese gedetineerde uit strafinrichting Demersluis.

Op 11 februari besloot het Amsterdamse hof dat de Canadees E.M. tegen betaling van een borgsom van 150.000 gulden uit voorlopige hechtenis moest worden ontslagen omdat de man last had van ernstige depressies en geestelijk niet was opgewassen tegen detentie. De man zat een straf van drie jaar uit wegens oplichting van een aantal beleggers.

Het hof kwam tot zijn oordeel op basis van een psychiatrisch onderzoek dat over de verdachte was opgemaakt op verzoek van zijn raadsman Moszkowicz. Die advocaat heeft volgens directeur Elbers “een aardig plan” bedacht om een gedetineerde uit de gevangenis te halen. De raadsman heeft volgens Elbers een psychiater bereid gevonden aan het opzetje mee te werken. De psychiater zou onder valse voorwendsels de gedetineerde hebben kunnen bezoeken. Ook het hof heeft volgens de gevangenisdirecteur aan het plannetje meegewerkt.

Elbers suggereert in zijn brief overeenkomsten tussen de Canadese zaak en de ontsnapping van een belangrijke XTC-verdachte die vorig jaar de benen kon nemen omdat nep-agenten hem kwamen ophalen voor verhoor. Moszkowicz is woedend over de aantijgingen. Hij spreekt van “een grof schandaal” en heeft staatssecretaris Kosto gisteravond gevraagd disciplinaire maatregelen tegen Elbers te nemen. Het ministerie van justitie laat weten de zaak te onderzoeken.

De Canadees verblijft overigens nog in Nederland en wacht het oordeel af van de Hoge Raad in zijn strafzaak.