Vreemdeling is centraal geregistreerd

ROTTERDAM, 24 MAART. De politiekorpsen van Eindhoven en Den Haag hebben gisteren als eerste een centraal registratiesysteem voor vreemdelingen in gebruik genomen. Het ministerie van justitie is al sinds 1982 bezig met het zogenoemde Vreemdelingen Administratie Systeem (VAS).

Tot nu toe is het voor de politie moeilijk te achterhalen of de vreemdeling een verblijfstitel heeft als asielzoeker, student, oorlogsslachtoffer, vakantieganger, legale buitenlandse werknemer, illegale economische vluchteling of zakenman van binnen of buiten de Europese gemeenschap.

De 25 politieregio's krijgen in de loop van dit jaar beschikking over het systeem, zodat zij direct gegevens kunnen opvragen bij het Centraal Register Vreemdelingen in Den Haag. Justitie meent zo'n systeem nodig te hebben om te voorkomen dat illegaal in ons land verblijvende vreemdelingen aanspraak maken op een sociale voorziening, zoals een bijstandsuitkering of een sociale huurwoning. De vreemdelingenpolitie, gemeentelijke dienst volkshuisvesting of de sociale dienst hebben nu nauwelijks instrumenten om te achterhalen wat de status van een vreemdeling is. Het aantal vluchtelingen dat in de jaren tachtig en begin negentig naar Nederland kwam is inmiddels opgelopen tot ruim 800.000. De ruim 700 vreemdelingendiensten in ons land hebben de administratie van de vreemdelingen tot nu toe in kaartenbakken opgeslagen. Het natrekken van de herkomst of de status van een vreemdeling kostte tot nu toe enkele dagen. Diensten die wel over computers beschikten hanteerden daarbij weer heel andere softwaren dan in andere gemeenten. Dat is met de invoering van het VAS gelijkgeschakeld.