Vlindernetje

Aan de Amsterdamse universiteit werd het gezag van een leerstoel door een charlatan met een volgens eigen zeggen "indrukwekkende publikatielijst' misbruikt om een schrijver die hem niet aanstond en die zoveel méér lezers had dan hij door het slijk te halen en te criminaliseren. Met de charlatan en de leerstoel bedoel ik natuurlijk Teun en zijn Tekstwetenschap, en de schrijver ben ik.

Wat ik er van vond, vroeg iemand van het studentenblad Folia aan me, dat het Amsterdamse universiteitsbestuur Teuns wetenschappelijke duimzuigerij en mijn reactie daarop afdeed als een "affaire' tussen twee personen?

“Als de bestuurders van de Universiteit van Amsterdam de wetenschappelijke flater van Teun schouderophalend als "een affaire' afdoen”, antwoordde ik, “dan is dat typerend voor het lage peil van het intellectuele debat in Nederland, en - in het bijzonder - erg ontmoedigend als men het tegen het licht houdt van de maatschappelijke betrokkenheid die de Letterenfaculteit zo fraai beweert na te streven.”

Werd er door de alfa-lui en de zachte eitjes die bevreesd waren met het kookwater van de bezuinigingen te worden weggegooid de laatste jaren soms niet enorm gebazeld over de wenselijkheid de letteren uit de ivoren toren te halen en wat meer te laten mee-functioneren in het maatschappelijk geheel?

Het veilig stellen van bestaande functies en het binnenhalen van opdrachten van buiten, is dat álles wat men onder "een rol spelen' verstaat? Wie meer taken van en een zinvoller functioneren in de maatschappij verwacht, moet zich niet verbazen als hij zich af en toe ook eens jegens die maatschappij moet verantwoorden.

Over de integriteit van de wetenschap, bijvoorbeeld. Over het verschil tussen een gefingeerd, onderzoekbevorderend en budgetverhogend racisme en echt racisme. Om een andere brandende kwestie te noemen.

Toch gloort er iets licht aan de hemel.

Prof. dr. Frans van Eemeren, decaan van de faculteit der Letteren, verklaarde in hetzelfde nummer van Folia: “Wanneer het trouwens echt zo is dat Van Dijk - maar ik ken de feiten niet echt - Gerrit Komrij ten onrechte heeft aangewezen als de auteur van dat kennelijk misselijke boek van Rasoel, dan is een ernstig en welgemeend excuus van Van Dijk wel op zijn plaats.”

Nu, als we in aanmerking nemen dat Teuns baas zich uit hoofde van zijn positie diplomatiek moet uitdrukken, dan is het voor Teuntje alvast niet mis wat hier staat. Prof. dr. Frans van Eemeren weet donders goed - of hij moet nooit een krant lezen - dat de beschuldiging van dat pijnlijke koekoeksei in zijn nest "ten onrechte' was, is en voor eeuwig zal zijn.

“Teun van Dijk”, meldt Folia, “was vanwege een verblijf in Brazilië niet bereikbaar voor commentaar.”

Brazilië?

Ik begrijp dat het daar nu warm en zomers is, maar bij mijn weten is de Universiteit van Amsterdam in maart niet gesloten. Dus óf heeft de tekstwetenschap altijd vakantie (en kunnen we net zo goed zonder Teuns toverhoed) óf - er is in Brazilië iets tekstwetenschappelijks aan de hand!

Iets waarbij Teuns aanwezigheid en expertise dringend gewenst is!

Stoute visioenen verrijzen voor mijn geestesoog.

Een visioen van Teun in korte broek die meppend met een vlindernetje door de regenwouden dwaalt op zoek naar elitair racisme.

Een visioen van Teun die de politie van Rio assisteert bij een rapport waarin staat dat Drummond de Andrade met zijn erotische gedichten verantwoordelijk is voor de lustmoord op duizenden zwerfkinderen...

Ach, ik ben niet geïnteresseerd in die man. Ik zit niet verlegen om zijn excuus. Het is geen "affaire' tussen twee personen. Het gaat om het blazoen van de wetenschap. En om de "Letteren', die me te lief zijn om ze als dijenkletser te zien.

    • Gerrit Komrij