V-raad komt weer niet tot besluit over afdwingen vliegverbod

NEW YORK, 24 MAART. Voor de tweede keer in 24 uur heeft de Veiligheidsraad vannacht een beslissing over het afdwingen van het vliegverbod boven Bosnië uitgesteld.

De Nieuwzeelandse voorzitter van de Veiligheidsraad, Terence O'Brien, besloot tot het uitstel wegens de bezwaren van de Russische delegatie tegen de tekst van de ontwerp-resolutie. Maandag al hadden bezwaren van de Russen tot het eerste uitstel geleid. Na een etmaal van onderhandelingen dacht men het gisteravond, toen de oorspronkelijke tekst op een aantal punten was gewijzigd om de Russen tegemoet te komen, eens te zijn over de tekst, maar tijdens het debat van vannacht doken nieuwe bezwaren op.

Wat Rusland precies tegen de ontwerp-tekst heeft, is niet helemaal duidelijk. Hun bezwaren van maandagavond hadden onder andere betrekking op de vraag wanneer de resolutie van kracht zou moeten worden. Uiteindelijk werd besloten dat de resolutie zou ingaan zeven dagen nadat de Veiligheidsraad haar zou hebben aangenomen.

In het vredesoverleg over Bosnië in New York domineerde gisteren de verwarring. Het debat zit al enige tijd in een ernstige impasse door de weigering van de moslims om verder te praten zolang de Serviërs het beleg van een aantal moslim-enclaves in Oost-Bosnië niet opgeven en de voortdurende dreigementen van de Serviërs uit New York weg te lopen. Gisteren werd het bemiddelaar en co-voorzitter David Owen te veel. Hij liet weten dat de leider van de Bosnische Serviërs, Radovan Karadzic, “de deur had dichtgesmeten” en tijdens het overleg “in razernij” was uitgebroken. “We hebben zo lang onderhandeld als we maar konden”, aldus Owen. “Dit is het eind van de gespreksfase. Ik ben bang dat ze (de Serviërs) nu weglopen en weer gaan vechten.”

Korte tijd later meldde Karadzic echter dat hij niet wegliep en dat er sprake was van “een misverstand” tussen zijn delegatie en de voorzitters Owen en Vance. “We vertrekken helemaal niet. We ontmoeten de onderhandelaars morgen om de situatie op te helderen. We willen niet vertrekken en beschuldigd worden dat we de conferentie hebben verlaten. We zijn bereid zolang te blijven als nodig is”, aldus Karadzic. (Reuter, AFP)