Senaat: deel WAO beter regelen

DEN HAAG, 24 MAART. De Eerste Kamer wil dat het kabinet alsnog een betere WAO-regeling bedenkt voor chronisch zieken en mensen met een "progressieve' ziekte, zoals multiple sclerose. Dit blijkt uit de schriftelijke reacties van de fracties op het wetsvoorstel van het kabinet om de WAO te veranderen.

Chronisch zieken lopen de kans dat ze bij arbeidsongeschiktheid aanzienlijk in inkomen achteruit gaan. Niet alleen gaan de wettelijke uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid volgend jaar omlaag, chronisch zieken kampen bovendien met het probleem dat ze zich moeilijk particulier kunnen bijverzekeren, tenzij daar via CAO's of andere collectieve regelingen afspraken over worden gemaakt.

Dit probleem is eerder in de Tweede Kamer uitvoerig besproken, zonder dat staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) of een van de fracties met een oplossing wist te komen. De grote fracties in de Eerste Kamer dringen er nu bij het kabinet op aan verzekeraars te verplichten chronisch zieken als cliënt te accepteren. Ter Veld heeft de Tweede Kamer eerder laten weten dat een acceptatieplicht strijdig is met de EG-regels.

De regeringsfracties in de Eerste Kamer plaatsen vele kritische kanttekeningen bij het wetsvoorstel van het kabinet over de WAO. De verwachting is dat ze er niettemin mee akkoord zullen gaan, in tegenstelling tot de meeste oppositiepartijen.

Het CDA wil weten waarom het kabinet in januari, in afwijking van eerdere plannen, heeft besloten de uitkeringen van bestaande arbeidsongeschikten niet te verlagen. Dit heeft tot een verdere verlaging van de uitkering voor toekomstige WAO'ers geleid. Het CDA in de Tweede Kamer was tegen het ontzien van de bestaande WAO'ers, maar moest buigen voor een meerderheid die er anders over dacht. De PvdA-fractie in de Senaat zegt “zeer terughoudend” te staan tegenover het opbouwsysteem dat het kabinet in de WAO wil introduceren, waardoor de hoogte van een uitkering mede-afhankelijk wordt van de leeftijd.