Plan asielzoekers aan werk te helpen

DEN HAAG, 24 MAART. De directie Centrale Opvang Asielzoekers (COA) werkt aan een plan om de tweeduizend ex-asielzoekers die met een verblijfstitel in opvangcentra verblijven aan werk te helpen. Minister d'Ancona van WVC heeft positief op het plan gereageerd, met de restrictie dat het geen extra geld kost. Dat heeft woordvoerder W. de Lange van de COA vanmorgen bekendgemaakt.

De betrokken ex-asielzoekers zouden door overplaatsing naar andere bestaande opvangcentra in plaatsen waar de werkgelegenheid beter is, met medewerking van de regionale arbeidsbureau's aan werk geholpen moeten worden. Er wordt daarbij gedacht aan de bollenstreek en de grootstedelijke gebieden.

Op grond van hun verblijfstitel hebben de ex-asielzoekers recht op een woning en werk. Maar wegens het gebrek aan woningen is de doorstroming naar reguliere woningen slecht. De ex-asielzoekers met verblijfsvergunning zijn zodoende genoodzaakt in de opvangcentra te blijven.

Onlangs kwamen het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) overeen dat in 1993 30.000 plaatsen in de reguliere woningmarkt voor ex-asielzoekers zullen worden gezocht. Maar daarmee wordt volgens De Lange op korte termijn niets opgelost.

Minister d'Ancona staat volgens haar woordvoerster positief tegenover het plan “als tussenstapje”. D'Ancona liet begin dit jaar in reactie op een eerder soortgelijk plan van de COA weten meer te zien in snellere doorstroming van ex-asielzoekers naar reguliere woningen. Nu daaraan wordt gewerkt maar geen direct resultaat mag worden verwacht, kan het plan van de COA mogelijk een eerste stap naar betere integratie door middel van werk betekenen, aldus haar woordvoerster.

Of de 6000 ontheemden uit het voormalige Joegoslavië in de opvangcentra, na het verkrijgen van een verblijfstitel, bij het COA-plan worden betrokken, kon De Lange nog niet zeggen. Binnen enkele dagen beslist staatssecretaris Kosto van justitie over de verblijfsstatus van de 8500 (2500 wonen buiten de opvangcentra) ex-Joegoslaven die nu onder de ontheemdenregeling vallen.