NS komen bonden tegemoet in looneisen

UTRECHT, 24 MAART. De NS zijn de bonden bij de hervatting van het cao-overleg iets tegemoet gekomen op het gebied van de lonen.

Gisteren boden de spoorwegen nog loonsverhogingen van 0,75 procent per 1 april en 0,5 procent per 1 januari 1994, nu heeft het bedrijf aangeboden de lonen te verhogen met 1 procent per 1 april en 0,8 procent per 1 januari 1994. Met dat loonbod nadert de NS de bonden tot op 0,7 procent. Dinsdag zei bestuurder W. Korteweg van de Vervoersbond FNV dat de bonden hun looneisen niet verder naar beneden kunnen doen, omdat de werknemers zelf al 0,6 procent van hun salaris kwijt zijn voor de reparatie van het wao-gat. NS en bonden verschillen verder nog fors van mening over arbeidstijdverkorting voor werknemers van 55 jaar en ouder. De bonden eisen voor 55-plussers een dag vrij in de twee weken. NS willen alleen meewerken aan een proef voor werknemers van de dienst exploitatie, waarbij andere werknemers werktijd moeten inleveren.