Nijverdal: lagere winst door malaise in textiel

ALMELO, 24 MAART. Koninklijke Nijverdal ten Cate verwacht over de eerste helft van 1993 een lager resultaat en onthoudt zich voor heel 1993 van een concrete winstprognose. Vooral de huidige malaise in de textielbranche drukt het resultaat van het bedrijf.

Dit zei bestuursvoorzitter G. Reudink van Nijverdal-Ten Cate gisteren bij de presentatie van de jaarcijfers. Voor het eerst in twaalf jaar daalde in 1992 de cash flow van het Almelose bedrijf in kunststoffen en gespecialiseerde textiel van 95,4 miljoen gulden naar 90,4 miljoen. Het bedrijfsresultaat nam in die periode af van 73,2 tot 70,1 miljoen. De nettowinst daalde met bijna een kwart van 44,2 miljoen in 1991 naar 33,6 miljoen in het afgelopen jaar.

Reudink noemde de resultaten in 1992 “zonder meer teleurstellend”. De daling van het resultaat is voornamelijk te wijten aan de textielsector die volgens Reudink één van de slechtste jaren sinds de Tweede Wereldoorlog heeft doorgemaakt. “We geven deze sector nog één à twee jaar de tijd om te proberen tot een structureel winstherstel te komen”, verklaarde hij. “Als er geen herstel optreedt gaan we actief desinvesteren.”

In 1992 was de bijdrage van de textieldivisie aan de totale bedrijfsresultaten van 70 miljoen gulden nog maar twee miljoen gulden. Niettemin staat er een forse reorganisatie binnen deze divisie op stapel waarvoor Nijverdal een bedrag van 6,5 miljoen gulden heeft uitgetrokken. Het geld zal worden aangewend voor noodlijdende bedrijven als TtC Polyolefins (gespecialiseerd in het vervaardigen van kunstgras) en TC Technical (tent- en zeildoekfabricage).

De verhouding in netto omzet bij Nijverdal tussen de kunststoffen en de gespecialiseerde textiel - de twee kernactiviteiten - is in het voordeel van de eerste toegenomen. In de kunststoffenactiviteiten werd het afgelopen jaar 755 miljoen gulden omgezet tegenover 344 miljoen gulden in de textiel. Reudink verklaarde dat Nijverdal in zijn ogen precies op tijd is omgeschakeld van textiel naar kunststoffen. Vergelijkbare bedrijven in Europa die zich uitsluitend op textiel hebben geconcentreerd, maken momenteel rampzalige tijden door.

Door de toenemende concurrentie uit lage lonen-landen in het Verre Oosten heeft de textielindustrie in Engeland, Duitsland, Frankrijk en Italië enorme klappen gekregen. Reudink houdt voor Nijverdal vast aan het streven om in 1995 een totale omzet van 1,5 miljard te halen. Daarbij is in zijn visie nog steeds een rol weggelegd voor de gespecialiseerde textielsector.