Memoires van Aletta Jacobs in het Engels

GRONINGEN, 24 MAART. Bijna zeventig jaar nadat haar memoires verschenen, gaat een wens van Aletta Jacbobs alsnog in vervulling: het boek verschijnt in het Engels. De "Herinneringen' van de feministe verschijnen naar verwachting begin volgend jaar bij de Feminist Press in New York. Het is voor het eerst dat het boek van Aletta Jacobs in een vreemde taal verschijnt.

Aletta Jacobs (1854-1929) was de eerste vrouwelijke student aan een Nederlandse universiteit en later de eerste vrouwelijke arts. Ze was ook een fervent strijder voor vrouwenkiesrecht. In 1924, toen haar "Herinneringen' verschenen had Jacobs zelf al voor een Engelse vertaling van haar memoires gezorgd. Ze vroeg haar Amerikaanse vriendin Jane Addams een Amerikaanse uitgever te vinden. Dat lukte niet en de vertaling is verloren gegaan.

Initiatiefneemster voor de huidige Amerikaanse uitgave is H. Feinberg, die verbonden was aan de universiteit van Boston. Ze wordt geassisteerd door I. de Wilde van de Rijksuniversiteit Groningen en de Amsterdamse historica M. Bosch. Het boek is vertaald door A. Wright.

Aletta Jacobs reisde tussen 1904 en 1925 als pleitbezorger van de vrouwenvredesbeweging enkele malen naar Amerika, waar ze bevriend raakte met Carrie Chapman Catt, president van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht en met Jane Addams, de grondlegger van het maatschappelijk werk in Amerika. Addams vrouwen waren aanwezig op de door Aletta Jacobs georganiseerde Vredesconferentie in Den Haag in 1915, waar de leiders van oorlogvoerende landen werden opgeroepen de oorlog te beëindigen. Jacobs bracht in datzelfde jaar een bezoek aan de Amerikaanse president Wilson.