Meer Vlaanderen

DE VERANDERENDE verhoudingen in België dringen zich op aan de beleidsmakers in Den Haag.

Morgen komt de Vlaamse minister-president Luc van den Brande op bezoek bij premier Lubbers op het Catshuis, terwijl in Brussel de Belgische federale regering-Dehaene inmiddels haar ontslag heeft ingediend bij koning Boudewijn. België als staat is steeds moeilijker bestuurbaar met zijn enorme begrotingsproblemen en politieke versplintering. Maar Vlaanderen als deelstaat ontwikkelt zich economisch voorspoedig en is een aantrekkelijke partner voor Nederland. Den Haag krijgt te maken met minder België maar met meer Vlaanderen.

Het Nederlandse beleid is amper voorbereid op die omschakeling. In Den Haag reageert het ministerie van buitenlandse zaken terughoudend. De uiterst beperkte agenda van het bezoek van Van den Brande is tekenend voor het gebrek aan politieke regie. De blik op België is verbrokkeld doordat het buurland door de Haagse ministeries onderling is verkaveld. De verschillende ministers praten met hun Belgische, Waalse, Brusselse of Vlaamse collega's over hun deelbelangen. Soms gaat dat goed zoals bij de onderhandelingen over DAF, soms lopen initiatieven vast in de loopgraaf van ambtelijke belangen zoals de Taalunie of in de gewestelijke tegenstellingen zoals met de Waterverdragen.

EEN POLITIEKE regie die uitgaat boven de schotten van de departmenten is nodig, vooral ten aanzien van Vlaanderen - dat steeds meer partner van Nederland wordt, zowel economisch als cultureel. Nederlands kapitaal vindt gemakkelijker zijn weg naar Vlaanderen, de Vlaamse uitgeverswereld komt steviger in Nederlandse handen, bedrijven als DAF en Philips zijn in Vlaanderen belangrijke werkgevers. Waar bedrijven voorgaan, kan de Haagse politiek niet achterblijven. Vlaanderen zelf is op zoek naar partners, het wil zijn gezicht in de wereld laten zien, met een eigen buitenlands beleid. Een zelfbewust Vlaanderen klopt op de deur. Het zou gepast zijn geweest als de regering haar diplomatieke protocol "ten volle' zou hebben benut om te laten zien dat Nederland Vlaanderen als volwaardige partner begroet.