Lammers zette raad Almere onder druk bij vertrek De Cloe

ALMERE, 24 MAART. De commisaris van de koningin in Flevoland, H. Lammers, heeft een belangrijke rol gespeeld bij het vertrek van burgemeester C.H. de Cloe van Almere. In afzonderlijke gesprekken met de fractievoorzitters heeft hij vorige week geprobeerd een raadsmeerderheid te vinden om De Cloe (PvdA) onder druk te zetten om op te stappen.

Het functioneren van De Cloe kwam ter discussie toen in februari bleek dat hij ten onrechte bepaalde onkosten vergoed kreeg. De fractievoorzitters wilden vorige week woensdag in een hoorzitting de gang van zaken uitzoeken. Die hoorzitting is afgelast na overleg tussen Lammers en de voorzitter van de raadscommissie, J.J. Hartman (VVD). Lammers wilde het onderzoek overnemen van de gemeenteraad.

Lammers heeft daarop de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Almere bij zich uitgenodigd. Volgens fractievoorzitters J. de Vletter (D66) en J. van der Haar (CDA) heeft Lammers daarbij getracht hen op een lijn te krijgen en een afvloeiingsregeling te vinden voor de burgemeester. Voor beide fracties was dat onbespreekbaar. De volgende dag verklaarden de vier wethouders van PvdA en VVD dat zij niet langer konden samenwerken met de burgemeester. Maandag is De Cloe teruggetreden.

“Ze hebben een ander spoor bewandeld”, zegt De Vletter, die meent dat de PvdA- en VVD-fractie de burgemeester “doelbewust hebben geslachtofferd”. Hij voegt daaraan toe de handelwijze van de commissaris van de koningin erg vreemd te vinden. “Lammers heeft het onderzoek van de raad, toch het meest geëigende orgaan voor zo'n onderzoek, doorkruist. Hij en Hartman hadden kennelijk grote haast.”

Volgens Van der Haar heeft Lammers nadrukkelijk gevraagd naar de positie van de burgemeester en suggereerde hij al dat er spanningen waren tussen De Cloe en het college. “Hij vroeg me hoe ik De Cloe vond. Ik heb gezegd dat hij autoritair kan overkomen, maar dat dat soms nodig was.”

Volgens Van der Haar ligt daarin ook de reden dat de wethouders De Cloe de wacht hebben aangezegd. “Als de stemmen staakten in het college, gebruikte De Cloe zijn positie als voorzitter om de knoop door te hakken. Dan telde zijn stem dubbel.” Dat heeft volgens hem irritatie opgeroepen.

Wethouder A. Tierie, als eerste loco-burgemeester de aangewezen persoon om De Cloe te vervangen, wijst een verborgen agenda achter het vertrek van de burgemeester van de hand. “Het aftreden van de burgemeester was onontkoombaar. In het verleden zijn er wel eerder wrijvingen geweest tussen de burgemeester en zijn wethouders, maar, zo zegt Tierie, “die zijn er altijd. En die heb ik niet op een lijstje voor mijn neus liggen.”

Commissaris van de koningin Lammers weigerde vanmogen commentaar te geven op de gang van zaken. Hij heeft contact opgenomen met het ministerie van binnenlandse zaken die moet beslissen over een vertrekregeling voor de burgemeester.

De enige wethouder die zich niet afkeerde van De Cloe, M. van Bijsterveld (CDA), noemt het "doodzonde' dat de burgemeester het veld heeft geruimd. “Een groot kwaliteitsverlies, dat Almere zich niet kan veroorloven.”.

    • Bas Blokker