Kuiper: vraag bepaalt nieuwe produkten van de Optiebeurs

AMSTERDAM, 24 MAART. De nieuwe directeur van de EOE-optiebeurs, mr. J. Ch. Kuiper, vindt dat nieuwe produkten alleen moeten worden gentroduceerd als er ook daadwerkelijk vraag naar is bij particuliere en institutionele beleggers.

Dit zei Kuiper, die enige weken geleden drs. T. Westerterp opvolgde, gisteren tijdens een perslunch ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van effectenkantoor Stroeve. Westerterp was aanhanger van de zogeheten spaghetti-tactiek. Zelf omschreef hij deze tactiek als het tegen de muur gooien van spaghetti om vervolgens te kijken welke slierten op de muur blijven kleven. Westerterp introduceerde nieuwe optieprodukten en wachtte vervolgens af welke bleven "hangen'.

Kuiper, afkomstig van financiële houdstermaatschappij Granaria, is voorzichtiger. Hij vindt dat nieuwe afgeleide financiële instrumenten (derivaten) eerst tot ontwikkeling moeten komen op de over-the-countermarkt (OTC-markt), de ongereglementeerde markt waarop professionele partijen met elkaar handelen. Pas als tijdens deze experimentele fase op de OTC-markt blijkt dat er behoefte is aan zo'n produkt kan een notering op de EOE-optiebeurs worden overwogen. “Het steeds op de markt brengen van nieuwe produkten is geen doel op zich”, aldus Kuiper.

Kuiper liet verder weten dat de Amsterdamse effectenbeurs, de EOE-optiebeurs en de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) afspraken maken over de grens tussen beide beurzen. Daarbij gaat het met name om optie-achtige produkten waarvan niet duidelijk is of ze op de optiebeurs of op de effectenbeurs moeten worden genoteerd. De beurzen willen door het maken van afspraken voorkomen dat er vertraging optreedt als een financiële instelling een notering aanvraagt.

De beurzen willen hierover afspraken maken omdat banken en effectenkantoren steeds meer nieuwe produkten introduceren waarvan de status onduidelijk is. De warrants die de afgelopen tijd door banken op de markt zijn gebracht, lijken qua karakter veel op vijfjarige opties, maar staan op de effectenbeurs genoteerd. ING Bank heeft een aantal warrants op buitenlandse beursindices die op de effectenbeurs staan genoteerd, terwijl op de Optiebeurs opties op de Nederlandse EOE-aandelenindex staan genoteerd.

Volgens Kuiper moet over nog een paar punten overeenstemming worden bereikt. Hij verwacht dat de afspraken binnenkort kunnen worden bekendgemaakt.

Kuiper is van plan meer institutionele beleggers (pensioenfondsen en verzekeraars) voor de optiebeurs te interesseren. De grootste groep optiebeleggers wordt nog steeds gevormd door particulieren beleggers. Kuiper wil grote beleggers uitleggen dat opties eveneens van belang kunnen zijn voor lange-termijnbeleggers.