Justitie: A-status voor Bosnische ontheemden

AMSTERDAM, 24 MAART. Het ministerie van justitie zal bij het nemen van besluiten over de toekomstige status van vluchtelingen uit het voormalig Joegoslavië voorrang geven aan de bijna 3.000 door Nederland uitgenodigde vluchtelingen en hun gezinsleden. Volgens een woordvoerder van het ministerie “ligt het voor de hand” dat deze groep voor de zogenoemde A-status in aanmerking zal komen. Staatssecretaris Kosto van justitie zal vóór 1 april de Tweede Kamer van zijn plannen op de hoogte stellen.

Tot nu toe kregen alle vluchtelingen uit het oorlogsgebied de status van "ontheemde', waarmee de regering wilde aangeven dat hun verblijf in Nederland in principe tijdelijk zou zijn. Wanneer de nieuwe Vreemdelingenwet in werking treedt - naar verwachting op 1 januari 1994 - zullen deze ontheemden een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen, waarmee hun status gelijk is met die van een gedoogde asielzoeker. Dit geldt echter niet voor de groep die nu al in Nederland verblijft.

Vreemdelingen met de A-status mogen permanent in Nederland blijven. Ze mogen werken, een huis zoeken en mogen stemmen voor de gemeenteraad. Het ligt in de bedoeling dat alle asielaanvragen van vluchtelingen uit het vroegere Joegoslavië voor het eind van dit jaar worden afgehandeld. Het ministerie verwacht dat een aantal vluchtelingen het land zal worden uitgezet, met name degenen met een crimineel verleden of zij die uit landen komen waar ze geen gevaar lopen, zoals Slovenië.

De in de Haarlemse Ripperda-kazerne verblijvende ex-concentratiekampgevangenen komen niet voor een aparte status in aanmerking, waar ze zelf wel om hebben gevraagd. Ook bij hen zal ieder geval afzonderlijk worden beoordeeld. Op dit moment staan 13.000 vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië geregistreerd terwijl naar schatting nog enkele duizenden illegaal in Nederland verblijven. In totaal vallen 8.500 vluchtelingen uit het oorlogsgebied onder de Tijdelijke Regeling Opvang Ontheemden.