ING uit verzekering rampen na studie van Greenpeace

ROTTERDAM, 24 MAART. Internationale Nederlanden Groep wil niet langer schade door natuurrampen herverzekeren. De verzekeraar constateert zo'n grote toename van het aantal natuurrampen op de aarde dat zij dit niet langer verantwoord vindt. De verzekeraar loopt daardoor jaarlijks ruim een miljard gulden aan premies mis.

Uit een rapport van milieuorganisatie Greenpeace "Climate Change and the Insurance Industry' blijkt dat het aantal orkanen, cyclonen en overstromingen sinds 1987 sterk is toegenomen.

Internationale Nederlanden zegt “zeer goed nota te hebben genomen” van het onlangs door milieuorganisatie Greenpeace gepresenteerde onderzoek naar klimaatveranderingen op aarde en het te hebben meegenomen in de overweging om te stoppen met dit type verzekeringen.

Onlangs verklaarde Greenpeace-onderzoeker dr. Jeremy Leggett dat in het bedrijfsleven en regeringskring vaak sceptisch gereageerd wordt op de alarmerende rapporten van zijn organisatie over de klimaatverandering, maar dat de verzekeringswereld in toenemende interesse toont.

Legatt heeft speciaal voor de verzekeraars een rapport samengesteld, waaruit blijkt dat er tussen 1966 en 1987 geen natuurrampen waren waarin de schade meer dan een miljard gulden bedroeg. Sinds 1987 zijn er 15 natuurrampen geweest met meer dan een miljard gulden schade. Recordhouder is de orkaan Andrew die in augustus vorig jaar de Verenigde Staten teisterde. De schade bedroeg volgens de laatste schattingen ongeveer 20 miljard dollar. In vergelijking: de orkaan Hugo uit 1989 veroorzaakte "maar' 4 miljard dollar schade en de grote stormen die Nederland in 1990 teisterde komen niet voor in het zwartboek van verzekeraars. Greenpeace hoopt dat de verzekeraars zich verenigen in een lobby tegen milieuverontreiniging die hun winst aantast en daarmee een tegenwicht kan vormen tegen de miljardenbelangen van de olie-industrie.