ING-dochter stopt "schade', banenverlies

ROTTERDAM, 24 MAART. De Nederlandse Reassurantie Groep (NRG), een dochteronderneming van de Internationale Nederlanden Groep (ING), schrapt 250 van de 900 arbeidsplaatsen. Op termijn zal maar een klein deel van het personeelsbestand van NRG overblijven.

Dit is gevolg van de beslissing van Internationale Nederlanden om NRG te laten stoppen met schadeherverzekeringen. NRG zal wel doorgaan met het herverzekeren van levensverzekeringen.

Door te stoppen met schade loopt NRG echter meer dan de helft van de premies mis. Over het boekjaar 1991-1992 incasseerde NRG 2,3 miljard gulden aan premies, waarvan 1,2 miljard gulden aan premies door het herverzekeren van schade aan gebouwen en transportmiddelen.

Over de gevolgen voor de werkgelegenheid in Nederland is overleg met de vakorganisaties aan de gang. Volgens een woordvoerder van de NRG zullen in Nederland 60 van de 300 arbeidsplaatsen komen te vervallen, in het Verenigd Koninkrijk 100 van de 400 en elders 90 van de 200. Internationale Nederlanden sluit voor het eerst gedwongen ontslagen niet uit.

Volgens een ING-woordvoerder kan ondanks het wegvallen van meer dan de helft van de premie-inkomsten een groot deel van de werkgelegenheid gered worden, omdat de afwikkeling van schadeherverzekering lange tijd in beslag neemt.

Juist die lange duur van de afwikkeling van verzekeringen speelt NRG parten. De schadeherverzekeraars moeten nu nog betalen voor asbestzaken uit de jaren vijftig en zestig. Volgens ING heeft het bedrijf te maken met "ruimhartige Amerikaanse gerechtelijke uitspraken over het aansprakelijkheidsbegrip'. Dit is, naast het toenemend aantal natuurrampen, reden om te stoppen met schade.

Behalve op het gebied van de markt is NRG binnen Internationale Nederlanden ook nog een zorgenkindje vanwege de onfortuinlijke overneming van de Britse Victory. De schade van deze overneming becijfert Internationale Nederlanden zelf op 850 miljoen gulden. Er lopen claims tegen de Britse accountant Coopers & Lybrand wegens het verstrekken van onjuiste gegevens over Victory, maar het kan nog jaren duren voor de Britse rechter uitspraak doet. De problemen bij Victory hebben NRG verzwakt.

Voor de Dienstenbond FNV zijn gedwongen ontslagen “absoluut onbespreekbaar”. Bestuurder H. Westerhof zegt dat er sprake is van een trendbreuk. Na het verdwijnen van zestig banen zullen er nog 120 zullen volgen in een periode van maximaal drie jaar, zo verwacht Westerhof omdat NRG geen nieuwe klanten aanneemt.