Hogere winst en gelijk dividend HAL Holding

De winst van beleggingsmaatschappij HAL Holding is vorig jaar gestegen van 68,7 tot 73,6 miljoen dollar.

Per aandeel klom de winst van 1,03 tot 1,12 dollar. Voorgesteld wordt het dividend te handhaven op 0,50 dollar per aandeel. De in Hamilton, Bermuda, gevestigde HAL Trust bezit alle uitstaande aandelen van HAL Holding. Aandelen Hal Trust worden verhandeld op de Amsterdamse effectenbeurs.

Als gevolg van de voortgaande rentedaling in de Verenigde Staten stonden de rentebaten vorig jaar onder druk. Gezien het risico van koersdalingen werd besloten de looptijd van het vastrentende deel van de portefeuille te verkorten via verkoop. Hiermee werd 26 miljoen dollar koerswinst behaald. In de tweede helft van het jaar werd een deel van het vermogen geïnvesteerd in aandelen. Eind 1992 bestond de portefeuille voor 13 procent uit aandelen.

De raad van bestuur verwacht dat de opbrengsten van het vastrentende deel van de portefeuille in 1993 aanmerkelijk lager zullen uitkomen dan in voorgaande jaren het geval was. Dit vooral op grond van de al enige tijd aanhoudend rentedaling, waardoor het behalen van belangrijke additionele koerswinsten minder waarschijnlijk wordt.

Het HAL-jaarverslag verschijnt op 16 april, de aandeelhoudersvergadering is op 14 mei.