"Het Duitse leger is gedemoraliseerd'

BONN, 24 MAART. Het Duitse leger is niet operationeel, omdat de militairen gedeprimeerd, gedemoraliseerd en soms ook aan de drank zijn als gevolg van de ingrijpende bezuinigingen die zijn doorgevoerd. Tot die conclusie komt een rapport van de militaire ombudsman van het parlement, Alfred Biehle.

De frustratie is groot omdat de militairen onzeker zijn over het perspectief van hun loopbaan vanwege het grootscheepse snoeien op de defensie-uitgaven sinds het einde van de Koude Oorlog. “Het aantal soldaten dat persoonlijk geraakt wordt door de herstructurering groeit sterk”, aldus Biekhle. Op de vraag of hij gelooft dat de Duitse strijdkrachten eventueel snel inzetbaar zijn, antwoordde hij: “Nee.”

In het rapport wordt geconstateerd dat de frustratie in het leger wordt veroorzaakt door onduidelijkheid over de toekomst van de militairen, onvoldoende huisvesting voor de gezinnen van Duitse militairen die worden overgeplaatst naar het oosten van het land, spanningen door de integratie van de Oostduitse militairen in het Westduitse leger en de beroerde kwaliteit van Oostduits militair materieel.

Biehle constateert dat sommige soldaten betrokken zijn geweest bij rechts-extremistisch geweld. In totaal gaat het om 61 incidenten, waarbij in totaal 84 militairen zijn betrokken geweest, voor het merendeel niet-officieren.

Het ministerie van defensie heeft zich onmiddellijk gedistantieerd van het rapport en liet weten dat het leger de ingrijpende herstructurerring goed weet op te vangen.

Het rapport van Biehle komt op het moment dat binnen in de Duitse politiek een debat aan de gang is over de inzetbaarheid van Duitse militairen als de Veiligheidsraad zou besluiten het vliegverbod boven Bosnië-Herzegovina. Het personeel van de radarverkenningsvliegtuigen van de NAVO die boven het gebied actief zijn bestaat nu voor eenderde uit Duitsers. Minister van buitenlandse zaken Klaus Kinkel vindt dat voortgaande Duitse deelname in strijd is met de grondwet zodra er geweld wordt gebruikt. Overigens wil Kinkel dat de grondwet wat dat betreft wordt veranderd.