EG wil milieuvriendelijke bedrijven eren met "ecologo'

BRUSSEL, 24 MAART. Bedrijven die hun best doen om milieuvriendelijker te produceren, kunnen daarvoor in de toekomst officieel erkenning krijgen van de EG. De ministers van milieu uit de twaalf lidstaten stemden gisteren in Brussel in met een systeem van milieubeheer en -waardering, waaraan ondernemingen op vrijwillige basis kunnen deelnemen.

Het systeem komt neer op een milieu-keuring, waaraan bedrijven zich onderwerpen in ruil voor het verkrijgen van een soort Europees milieucertificaat. In eerste instantie richt de EG zich daarbij op ondernemingen uit de industriële sector. Met het initiatief wil Brussel het belang onderstrepen dat zij hecht aan gezonde bedrijfsvoering, in de letterlijke betekenis van het woord.

Het systeem zal naar verwachting over een kleine twee jaar in werking kunnen treden. De uitvoering ervan wordt per lidstaat geregeld, maar op EG-niveau zullen gemeenschappelijke normen en procedures worden vastgelegd. Bedrijven zullen onder andere uitgebreid moeten beschrijven welke effecten de produktie in hun vestigingen op het milieu en de omgeving heeft, en ze zullen meerjarenprogramma's moeten opstellen waarin ze precies aangeven welke maatregelen worden getroffen om de milieubelasting te verminderen. Onafhankelijke deskundigen zullen geregeld, en ten minste een keer in de drie jaar, de deelnemende bedrijven doorlichten om hun prestaties te meten.

De "milieuverklaringen' van de ondernemingen zullen openbaar zijn. Voldoet een bedrijf aan de objectieve EG-criteria, dan mag het bedrijf zijn officiële erkenning als "milieuvriendelijke' onderneming naar buiten toe uitdragen. Dat kan bijvoorbeeld door het Europese "ecologo' af te drukken op het briefpapier van het bedrijf of te gebruiken in het jaarverslag. Het is de bedrijven niet toegestaan om het EG-milieucertificaat te gebruiken om reclame voor produkten te maken.

De verantwoordelijke EG-commissaris Paleokrassa zei gisteren dat het idee achter het initiatief is dat milieubeheer niet uitsluitend een kwestie is van technische voorschriften, normen en inspecties. “Milieubescherming kan niet effectief gebeuren zonder de volledige inzet en betrokkenheid van het management aan de top van ondernemingen en de deelneming van het publiek”. De EG wil er alles aan doen om de trend naar “een groenere cultuur” in het bedrijfsleven aan te moedigen, aldus de commissaris.