Clinton haalt hard uit naar handel Japan

WASHINGTON, 24 MAART. De Amerikaanse president Clinton heeft gisteren fel uitgehaald naar de handelspraktijken van Japan. Volgens hem kan het voortdurende Japanse handelsoverschot met de VS, vorig jaar 44 miljard dollar, slechts tot de conclusie leiden dat gelijke toegang op de Japanse markten nog ver weg is.

Het hardste dreigement van Clinton, die zijn uitspraken deed tijdens zijn eerste persconferentie in het Witte Huis, betrof de import van Japanse mini-vans. “Ik had gehoopt dit eerst in een brede context van handelskwesties aan de orde te kunnen stellen in gesprekken met de Japanse regering alvorens eenzijdig actie te ondernemen,” aldus Clinton, die eraan toevoegde zijn oorspronkelijk harde opinie over deze zaak niet te hebben gewijzigd. Zijn woorden weerspiegelden de ferme taal die hijzelf en vice-president Gore vorig jaar in de verkiezingscampagne over Japanse auto-importen spraken.

Clinton zei “verbijsterd” te zijn dat zijn voorganger Bush vorig jaar geen extra tarieven heeft geïntroduceerd en daarmee aanbevelingen van zijn eigen douane terzijde heeft gelegd. Het Amerikaanse ministerie van financiën bekijkt op dit moment de mogelijkheid of mini-vans als vrachtwagens kunnen worden beschouwd. Het importtarief zou dan van 2,5 tot 25 procent omhoog kunnen.

Clinton heeft volgende maand in Washington een ontmoeting met de Japanse premier Miayazawa.

De Amerikaanse vice-president Al Gore zei gisteren in een televisie-interview dat de VS niet uit zijn op een handelsoorlog met Europa en dat hij deze ook niet verwacht. “We hebben zo veel gemeen. We hebben een gezamenlijk belang in grotere handelsstromen op een eerlijke basis. Ook Gore noemde Japan als land, waarmee de VS problemen hebben over “protectionisme”.

Staatsecretaris Van Rooy (buitenlandse handel) is niet volledig gerustgesteld over de inzet van de VS bij het overleg ter liberalisering van de wereldhandel in het kader van de GATT (Algemene Overeenkomst over Tarieven en Handel). Ze zei dit gisteren na een onderhoud met de Amerikaanse speciale handelsvertegenwoordiger, Micky Kantor.

Deze verklaarde tegenover de staatssecretaris dat het welslagen van de ruim zes jaar geleden gestarte "Uruguay-ronde' voor het Witte Huis hoge prioriteit heeft en een essentieel onderdeel vormt van het buitenlandse economische beleid. Hij maakte de kanttekening dat het belangrijkste doel van president Clinton groei van de handel is. De Amerikaanse regering stelt zich pragmatisch op om dat doel te bereiken: zo mogelijk multilateraal, maar als dat mogelijk is ook langs bilaterale weg. Van Rooy maakt zich zorgen dat de Amerikaanse regering meer belangstelling lijkt te hebben voor het Nafta-vrijhandelsakkoord met Mexico en Canada en voor bilaterale akkoorden. Gesprekken met leden van het Amerikaanse Congres hadden maandag die indruk versterkt. (Reuter, AP, AFP, ANP)