Bouw dicht WAO-gat in nieuwe CAO

DEN HAAG, 24 MAART. De werkgevers en de vakbonden in de bouwnijverheid hebben aan het begin van de middag overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO.

Het akkoord voorziet onder meer in collectieve aanvulling van de verlaagde uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid, het zogeheten WAO-gat.

De bouw (200.000 werknemers) is hiermee de eerste grote bedrijfstak waar een verplichte regeling voor reparatie van het WAO-gat is afgesloten. Afgesproken is de verlaagde WAO-uitkeringen aan te vullen tot 70 procent van het laatstverdiende brutoloon, het niveau van de WAO-uitkeringen vóór de kabinetsingreep. Zowel werkgevers als werknemers zijn verplicht aan de regeling deel te nemen.

Ook bij de Nederlandse Spoorwegen is gisteren overeenstemming bereikt over collectieve WAO-reparatie. Hier gaat het om een verzekering bij het Spoorwegpensioenfonds voor alle 28.000 NS'ers. De premie (0,6 procent van het loon) wordt betaald door de werknemers. Toekomstige WAO'ers bij de NS krijgen in het eerste jaar een aanvulling tot 90 procent van het laatst verdiende loon, in het tweede jaartot 80 procent en vanaf het derde jaar tot 70 procent. Over de rest van de spoorweg-CAO wordt vandaag verder onderhandeld.

In de bouw werd om een uur vanmiddag een CAO-akkoord bereikt. De looptijd wordt twee jaar, de VUT wordt gehandhaafd, evenals de automatische prijscompensatie. Daar bovenop krijgen de werknemers dit jaar 0,4 procent loonsverhoging, maar die zou worden aangewend voor de financiering van de WAO-reparatie, die volgens raming in totaal ongeveer 2 procent van het loon kost. Volgend jaar krijgen de bouwvakkers bovenop de prijscompensatie 0,5 procent loon erbij.

Een ander deel (0,6 procent) van het benodigde geld voor de WAO-reparatie komt vrij door verlaging van de bestaande bovenwettelijke uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid gedurende de eerste drie jaar te schrappen. Nu vullen de werkgevers de uitkeringen in het eerste WAO-jaar aan tot 80 procent, en in het tweede en derde jaar tot 75 procent. Ook beperken de ondernemers de opbouw van vakantierechten. De rest (ongeveer 1 procent) van de benodigde premie voor de WAO-reparatie zouden de werknemers zelf moeten betalen.

Niet het WAO-gat was tot het laatste moment het grote struikelblok, maar de volledige doorbetaling van het loon bij ziekte. De werkgevers stemden daar uiteindelijk mee in. De VUT-regeling in de bouw wordt verlengd tot 1 januari 1995. Bouwvakkers kunnen op hun 60ste in de VUT, en op hun 57ste als ze dertig jaar in de bouw hebben gewerkt.

Pag.21: Staking in metaal treft 9 bedrijven

De vakbonden en de werkgeversorganisatie in de metaal en elektrotechnische industrie FME hebben nog steeds geen pogingen gedaan om weer met elkaar in gesprek te komen. Het laatste overleg is vorige week dinsdag mislukt. De bonden voeren nu al acht dagen actie voor een nieuwe CAO voor de 200.000 werknemers in de grootmetaal.

Vanmorgen schreef de Industriebond FNV circa 400 stakers in bij negen bedrijven. De produktie lag bij bijna al die bedrijven stil. Alleen bij United Parts in Roermond werd nog in een bedrijfshal doorgewerkt. De bonden hebben bij dit bedrijf afgezien van een totale werkonderbreking, omdat het bedrijf in economische problemen verkeert, aldus de woordvoerder. Voorts werken bij een aantal bedrijven ook de werknemers op kantoor door.

De onderhandelingen over een nieuwe CAO voor de 10.000 werknemers in de kartonnage zijn gisteren vastgelopen op de reparatie van het WAO-gat. Onderhandelaar A. van Noordenne van de grafische FNV-bond Druk en Papier heeft gezegd dat de bonden hun leden zullen raadplegen en desnoods oproepen tot actie.