Belgische premier dient ontslag van zijn kabinet in

BRUSSEL, 24 MAART. De Belgische premier Dehaene heeft gisteravond koning Boudewijn het ontslag van zijn kabinet aangeboden. De komende dagen worden pogingen ondernomen om de breuk in de rooms-rode coalitie te herstellen.

Het kabinet kon het gistermiddag onverwachts niet eens worden over extra bezuinigingen van 110 miljard frank voor de komende jaren. Dehaene legde er gisteren de nadruk op dat de coalitie het wel eens was over de noodzaak om 110 miljard te bezuinigen. Ook was er voor ongeveer 75 miljard frank al in principe overeenstemming bereikt. De premier slaagde er echter niet in de Waalse socialisten hun verzet tegen een lagere aanpassing van de lonen aan de inflatie te laten opgeven. De Parti Socialiste wil het financieringstekort bestrijden door alle Belgen een crisisbelasting van twee procent op te leggen.

Dehaene deed gisteren een beroep op de coalitiepartijen de komende dagen nog eens goed de gevolgen van een kabinetscrisis te overwegen. Wordt de crisis niet alsnog opgelost dan dreigt er volgens Dehaene een “zeer ernstige situatie” in België. Het akkoord over de staatshervorming, waarbij België verandert in een federatie met drie zelfstandige landsdelen, kan dan niet worden uitgevoerd. Zonder de geplande extra bezuinigingen kan België bovendien niet aansluiten bij de Europese Monetaire Unie.

De Nationale Bank van België besloot vanochtend enkele rentetarieven op te trekken om mogelijke speculaties tegen de frank in de kiem te smoren. Zo ging de centrale-geldmarktrente, die afgelopen donderdag nog werd verlaagd, met een half procent omhoog tot 8,5 procent. Vanochtend noteerde de Belgische frank iets lager dan gisteren, maar volgens een woordvoerder van de bank heeft de regeringscrisis niet geleid tot een aanval op de frank.

De coalitiepartijen reageerden gisteravond gematigd op de crisis - alle hoopten op een snelle oplossing. De koning houdt de ontslagaanvraag in beraad, waaruit wordt afgeleid dat Boudewijn op een verzoening in de coalitie zal aandringen. Het kabinet-Dehaene heeft iets meer dan een jaar gefunctioneerd.