Andriessen: geen conflict met Simons over beleid

DEN HAAG, 24 MAART. Minister Andriessen (economische zaken) ontkent dat hij een conflict heeft met staatssecretaris Simons (volksgezondheid) over het geneesmiddelenbeleid. Aanleiding voor die ontkenning waren vragen die de VVD-fractie in de Tweede Kamer gisteren aan de minister voorlegde over uitlatingen van een van zijn topambtenaren,

Deze zei vorige week op een symposium, namens Andriessen, dat het uit kostenoverwegingen misschien beter zou zijn de geneesmiddelen niet langer via de volksverzekering AWBZ te vergoeden maar voor de medicijnen een aparte, aanvullende verzekering te creëren. De premie daarvoor zou in tegenstelling tot de AWBZ-premie geen gevolgen hebben voor de collectieve lastendruk.

Van een conflict met Simons is geen sprake, zei Andriessen, die bekend staat als een tegenstander van een voor iedereen verplichte basisverzekering tegen ziektekosten. Overheveling van de medicijnen was een stap op weg naar die basisverzekering. De pers had volgens Andriessen één zin uit het betoog van zijn topambtenaar gelicht en die onder een vergrootglas gelegd. “Het kabinet heeft destijds tot overheveling van de medicijnen naar de AWBZ besloten. Het past mij dus niet een andere opvatting bekend te maken.”

De komende weken zal het kabinet nog volop discussiëren over voorstellen van Simons om de kosten van geneesmiddelen beter te kunnen beheersen. Hij stelt maatregelen voor die industrie, groothandel, apotheker en verzekerde raken, de laatste mogelijk in de vorm van inkomensafhankelijke eigen bijdragen. Simons kritiseerde de suggestie van Economische Zaken om de geneesmiddelen uit de AWBZ te halen en in een aanvullende verzekering onder te brengen. “De kosten zullen daarmee niet omlaag gaan”, waarschuwde hij “maar onevenrediger over verzekerden worden verdeeld.”