Winstdaling Stella Artois vooral door forse investeringen

De winst van het Belgische brouwerijconcern Interbrew (met o.a. de merken Stella Artois en Jupiler) is in het eind september 1992 afgelopen boekjaar met 28 procent gedaald van 2,14 miljard frank tot 1,54 miljard frank (84 miljoen gulden).

Dit kwam vooral door stijging van de post afschrijvingen, te wijten aan investeringen van meer dan 11 miljard frank (545 miljoen gulden) met name in de brouwerijen te Leuven en Jupille. De bedrijfsopbrengsten vóór afschrijvingen stegen in 1992 met 15,4 procent tot 7,9 miljard frank. De omzet groeide met twaalf procent van 62 miljard frank tot 69,6 miljard frank (3,8 miljard). Interbrew verkocht 21,5 miljoen hectoliter bier, mineraalwaters en frisdranken. Interbrew is de grootste brouwerijgroep in België en de vijfde in Europa.