Winst German City Estates scherp lager

German City Estates (GCE), een beleggingsfonds dat in Duits onroerend goed belegt, heeft vorig jaar een winst na belasting behaald van 4,9 miljoen gulden tegen 8 miljoen gulden een jaar eerder.

Voor het eerst sinds de introductie op de parallelmarkt in november 1990 wordt een dividend voorgesteld, en wel 60 cent per aandeel.

De taxatie van de portefeuille op basis van marktwaarde bedroeg eind december 176 miljoen gulden, elf procent lager dan eind 1991. Het totale eigen vermogen van de vennootschap bedraagt na herwaardering 213 miljoen gulden of 51,50 gulden per aandeel na dividenduitkering. Gezien de teruglopende markt zijn in 1992 geen nieuwe investeringen in onroerend goed gedaan. De liquide middelen bedroegen eind 1992 43 miljoen gulden.