Waalse woede over ontkoppelen van waterverdragen

BRUSSEL, 23 MAART. De Waalse regering heeft zich geërgerd aan de uitspraken van minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) vorige week over het ontkoppelen van de waterverdragen voor Maas en Schelde.

De Waalse minister van leefmilieu Guy Lutgen zei gisteren in Luik dat hij z'n lippen “op elkaar had moeten klemmen” om minister Maij-Weggen geen lik op stuk te geven. Maij-Weggen had voor de IKON-televisie gezegd dat een verdrag over schoner Maaswater onmogelijk was door de “zeer moeilijke en onzekere politieke situatie” in Wallonië. Maij-Weggen wil eerst met Vlaanderen een verdrag over de Schelde sluiten. Volgens haar kan dat wellicht de Walen aansporen “hun huis politiek en wat het milieu betreft op orde te brengen”.

In de franstalige Belgische pers wordt vanochtend gesproken van een "Nederlands-Vlaams' onderonsje, ten nadele van Wallonië. Sinds 1974 wordt tussen België en Nederland onderhandeld over het beter bereikbaar maken van Antwerpen door Nederland in ruil voor het zuiveren van het Maas- en Scheldewater door België. Tegenstellingen tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel verhinderden tot nu toe een akkoord.

De Waalse minister Lutgen zei gisteren dat Nederland “onmogelijk hoge eisen” aan de kwaliteit van het Maaswater stelt. Het water van de Maas wordt weliswaar vervuild door grote steden in Wallonië, maar het betreft hier “biologisch afbreekbaar” afvalwater. Lutgen verweet Nederland ook geen enkele financiële bijdrage aan de reiniging van het Maaswater in Wallonië te willen leveren. Lutgen sprak van een “diplomatiek spelletje” door de Nederlandse regering en meent dat de onderhandelingen over de waterverdragen “in alle sereniteit” hervat moeten worden.

Lutgen zei dat het Waalse gewest de Nederlandse strategie van aparte onderhandelingen niet wil volgen. De staatshervorming is in België immers nog niet voltooid, zo merkte hij op. De gewesten beschikken dan ook nog niet over de bevoegdheid om internationale verdragen te sluiten. Bij wijze van tegenzet suggereerde Lutgen om Frankrijk bij de verdragen te betrekken. Daarmee maakt de Waalse regering overigens een opvallende ommezwaai - tot nu toe wezen de Walen een uitbreiding van de onderhandelingen af uit vrees in een minderheidspositie te raken. Zowel de Belgische nationale regering als Nederland hebben er in het verleden op aangedrongen behalve Frankrijk ook Luxemburg en Duitsland bij het Maasverdrag te betrekken.

Voor de KRO-radio zei minister Maij-Weggen gisteravond verheugd te zijn over de ommezwaai van Wallonië. De minister meende dat Lutgen zozeer van de ontkoppeling van de waterverdragen is geschrokken, dat hij nu eindelijk bereid is serieus met Nederland te praten. Dat was, aldus de minister, precies waarop zij hoopte toen ze de ontkoppeling aankondigde.

    • Folkert Jensma