Vertraging bouw stadhuis kost miljoenen

DEN HAAG, 23 MAART. Door vertragingen in de bouw van het nieuwe stadhuis in Den Haag dreigt voor het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, de opdrachtgever van het project, opnieuw een miljoenenstrop.

Het ABP vreest dat de bouwwerkzaamheden aan het Spui ten minste drie maanden langer zullen duren doordat het pand van een meubelbedrijf nog steeds niet is gesloopt. Daardoor komt de bouw van de bibliotheekvleugel van het stadhuiscomplex in de knel. Het ABP heeft uitgerekend dat de vertragingen elke maand ruim 3,5 miljoen gulden kosten. Het stadhuis zou tegen het einde van 1994 moeten worden opgeleverd.

Gisteren probeerde het ABP meubelzaak Hulshoff tot spoed te manen via de rechter. Hulshoff krijgt een vervangend onderkomen in het winkelgedeelte van het nieuwe stadhuiscomplex. Aanvankelijk zou het meubelbedrijf deze maand verhuizen, nadat Hulshoff drie maanden de tijd had gekregen om de bouwwerkzaamheden aan het opgeleverde nieuwbouwpand af te ronden. Hulshoff keurde de nieuwe winkel in januari af wegens “ernstige lekkages” en een aantal andere gebreken. Nadat de gemeente de tekortkomingen had laten verhelpen keurde Hulshoff de nieuwbouw op 1 maart alsnog goed. Hulshoff zegt de met de gemeente overeengekomen overgangstermijn van drie maanden hard nodig te hebben en zal niet verhuizen voor 1 juni.

Het ABP beschuldigde Hulshoff gisteren in een kort geding van “vertragingstactieken” en eiste dat het meubelbedrijf met onmiddellijke ingang het huidige bedrijfspand, op de hoek van het Spui en de Kalvermarkt, verlaat en aan de gemeente oplevert voor de sloop. Hulshoff stelt dat het contract over de oplevering in het verleden is gesloten met de gemeente, en niet met het ABP. “Het ABP staat er volledig buiten”, betoogde Hulshoffs raadsman mr. F.H.A.M. Thunnissen in het Paleis van Justitie. “Het ABP had de gemeente Den Haag moeten dagvaarden.”

Maar de gemeente deelt het standpunt van het ABP. Volgens beide partijen had het meubelbedrijf de nieuwbouw in januari moeten goedkeuren, omdat de gebreken te wijten zouden zijn aan nalatigheid van Hulshoff. Hulshoff wilde een eigen verwarmingssysteem inbouwen, maar liet na de nieuwe bedrijfsruimte droog te stoken, aldus het ABP. De gemeente heeft in een arbitrageprocedure getracht aan te tonen dat Hulshoff de nieuwbouw drie maanden geleden ten onrechte heeft afgekeurd. Een uitspraak in deze zaak wordt niet voor medio april verwacht.

Hulshoff beroept zich intussen op een rapport dat TNO in januari samenstelde over de staat van het nieuwe pand in het stadhuiscomplex. Het onderzoeksinstituut maakte na het onderzoek melding van lekkages en vochtoverlast. Volgende week doet de rechter een uitspraak in het door het ABP aangespannen kort geding.

De bouw van het Haagse stadhuis, een ontwerp van de Amerikaanse architect Richard Meier, heeft het gemeentebestuur en het ABP verschillende keren in de problemen gebracht. In 1989 stapten twee PvdA-wethouders op na een conflict over de hoge bouwkosten van het stadhuis-bibliotheekcomplex.

Twee jaar later werd de bouw voor enkele maanden stilgelegd toen het pensioenfonds brak met een conglomeraat van vier Nederlandse bouwmaatschappijen dat voor de realisatie van het project had getekend. De reden hiervoor was dat het ABP niet bereid was te betalen voor de tegenvallers die de bouwcombinatie zag aankomen toen de definitieve tekeningen van de Amerikaanse ontwerper werden ontvouwd. De bouwers konden de kosten van het project niet beneden de 400 miljoen gulden houden.

Nadat het terrein maandenlang braak had gelegen vervolgde het oorspronkelijk Nederlandse bouwbedrijf Wilma, dat zetelt in Brussel, de werkzaamheden.

In het nieuwe complex wordt behalve het stadhuis ook een bibliotheek ondergebracht. Verder is 17.000 vierkante meter gereserveerd voor kantoren en winkels. Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds gaat die ruimtes verhuren.

    • Rob Schoof