Rusland wil steun voor stabilisering roebel en wederopbouw industrie

WASHINGTON, 23 MAART. Van de 36 miljoen gulden die Rusland hoopt te krijgen van de groep van zeven meest geïndustrialiseerde landen, zou elf miljard bestemd zijn voor een fonds ter stabilisering van de roebel en dertien miljard zou worden gebruikt voor de herstructurering van de Russische industrie. Nog eens negen miljard is nodig om het begrotingstekort te financieren.

Vice-premier Boris Fjodorov die de economische hervormingen in Rusland leidt, hoopt verder binnen twee jaar een lening van 5,5 miljard te krijgen van het Internationaal Monetaire Fonds. De westerse landen bestuderen het Russische plan, terwijl zij ook bekijken hoe zij president Boris Jeltsin kunnen helpen in zijn machtsstrijd met het conservatieve Russische parlement.

De Japanse minister van financiën Yoshiro Hayashi zei vandaag dat de G-7 nog geen besluit heeft genomen over een concreet hulpplan voor Rusland. Wel zei hij dat tijdens de vergadering van ministers van financiën en van buitenlandse zaken die in april in Tokio wordt gehouden, een speciaal programma zal worden besproken. In verband met de spanningen in Rusland sloot hij niet uit dat de vergadering die voor 19 april op de agenda staat, in verband met de urgente situatie in Moskou zal worden vervroegd. De Japanse pers spreekt van 13 en 14 april.

In zijn toespraak in Chicago zei de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Warren Christopher, gisteren dat de Westerse landen hun “inspanningen moeten verdubbelen om het Russische volk te helpen in een strijd die geen historisch precedent heeft.” Volgens hem zal “elk realistisch programma om de Russische democratie bij te staan niet goedkoop zal zijn”. “Maar is er geen twijfel over mogelijk of onze natie zich een redelijk aandeel in de internationale inspanningen kan veroorloven. We kùnnen ons niets anders veroorloven.” Christopher verwelkomde de “verzekering” van president Jeltsin dat “grondwettelijke vrijheden zoals vrijheid van meningsuiting en van pers zullen worden gerespecteerd”. “We verwelkomen tevens zijn sterke verwerping van het Koude Oorlog-beleid.”

Naar verwachting zal president Bill Clinton, die op 3 en 4 april een ontmoeting heeft met Jeltsin in Vancouver, vandaag ook spreken over de toestand in Rusland tijdens een persconferentie in het Witte Huis. Een woordvoerder van Clinton zei gisteren de mogelijkheid open te houden om de topontmoeting in Vancouver naar Moskou te verplaatsen. De woordvoerder voegde daar aan meteen toe dat Jeltsin nog niet om een verplaatsing had gevraagd. President Clinton zelf zei gisteren in Arkansas dat er “op dit moment” nog geen plannen om de lokatie van de topontmoeting te veranderen. De Republikeinse leider, senator Bob Dole, had er afgelopen weekeinde op aangedrongen om de top naar Moskou te verplaatsen. Clinton zal een dezer dagen ook praten met de Russische minister van buitenlandse zaken Andrej Kozyrev, die op weg is naar Washington.

Canada, een van de G-7 landen, heeft gisteren bekendgemaakt dat het bereid is een “aanzienlijke” steun te geven aan Rusland om Jeltsin te helpen bij het oplossen van de politieke problemen in zijn land. “Het is van vitaal belang dat wij president Jeltsin en zijn democratische beweging helpen”, zei premier Brian Mulroney. Hij gaf aan dat details over een hulpplan voor de top in Vancouver bekend zullen worden gemaakt. De G-7 bestaat uit de Verenigde Staten, Canada en Japan, Frankrijk, Duitsland, Italië en Groot-Brittannië. (Reuter, AP)