RECLAME

Sinds de "communicatie' zich als een georganiseerd fenomeen ging manifesteren zijn er twee groepen ontstaan namelijk de "voorlichting/PR' en de "reclame'.

Sinds die tijd is er bij de groep van "voorlichting' een uiterst gevoelig point d'honneur jegens de ordinaire "reclame'. Dat nu juist de Reclame Code Commissie een voorlichtingsbrochure van VROM als reclame-uiting heeft beoordeeld is voor de overheidsvoorlichters een reden om in het openbaar eens flink uit te halen naar die "reclamejongens' zoals F. Kok ze neerbuigend noemt (NRC Handelsblad, 13 maart).

Verder meldt de auteur dat het maar eens uit moet zijn met al die rechterlijke en semi-rechterlijke toetsingen van politieke werkstukken en van de slagvaardigheid van de overheid.

Dat zou voor Kok en de zijnen pas een prachtige toekomst worden. De poliltiek maakt wetten, de ambtelijke overheid voert ze uit, de voorlichters delen mede hoe dat gebeurt en verder: monden dicht voor de burgers.

Het is de auteur blijkbaar ontgaan dat er een toenemend onbehagen - om het mild uit te drukken - bij de burgers is gegroeid juist met betrekking tot die politiek en de slagvaardigheid van het landsbestuur.

Deze ambtelijke eruptie maakt het nog eens duidelijk dat er niet genoeg rechterlijke en semi-rechterlijke colleges kunnen bestaan om arrogante politici en overheidsdienaren op de vingers te blijven tikken.

    • H.G. Pellikaan