PTT en Unilever gaan akkoord met WAO-reparatie

ROTTERDAM, 23 MAART. Bij het chemieconcern Unilever zijn de onderhandelingen over een nieuwe CAO vanochtend vastgelopen, nadat de vakbonden en Unilever afgelopen nacht wèl overeenstemming bereikten over reparatie van het zogeheten WAO-gat.

Na 21 uur onderhandelen bleek dat beide partijen het niet eens konden worden over de loonsverhoging. De vakbonden eisen een structurele loonstijging van 2,5 procent, terwijl Unilever 2 procent en een eenmalige uitkering van 0,5 procent biedt. De CAO geldt voor 4.500 van de 10.000 werknemers.

Eerder gingen de vakbonden en Unilever akkoord met een regeling die de compensatie van de verlaagde WAO-uitkeringen regelt. Beide partijen hebben afgesproken dat alle werknemers zelf kunnen kiezen aan de regeling deel te nemen. Het personeel betaalt zelf de premie, die gemiddeld 0,65 procent van de loonsom bedragen. De regeling vult de WAO-uitkeringen aan tot 70 procent van het laatstverdiende loon; het niveau van de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid van vóór de kabinetsingreep.

Ook de PTT (100.000 werknemers) besloot gisteravond tot reparatie van het WAO-gat. Net als bij Unilever moesten de vakorganisaties hier afzien van een collectieve, verplichte reparatie. Hierdoor zijn de eerder aangekondigde acties bij het post- en telecommunicatiebedrijf van de baan.

Over de financiering van het WAO-gat bij de PTT ontstaat nog grote onduidelijkheid. Zo meent de ambtenarenbond AbvaKabo dat de PTT heeft toegestemd een deel van de premie uit eigen zak te zullen betalen, maar een woordvoerder ontkende dit vanochtend. Volgens hem wil de PTT alleen het geld dat vrijkomt door de bovenwettelijke uitkeringen op de huidige WAO-uitkeringen te verlagen, aanwenden voor de aanvullingsregeling. De bonden gaan in principe akkoord met deze verlaging. Conform de eis van de bonden zal het pensioenfonds van de PTT de aanvullingsregeling uitvoeren. Unilever schakelt daarentegen een verzekeringsmaatschappij in.

In tegenstelling tot de bedrijven, zit het overleg in de bedrijfstakken over herverzekering van de WAO volledig vast. Vandaag werd in negen bedrijven in de metaalindustrie het werk neergelegd. Onderhandelaar N. Broers van de Industriebond FNV eist dat de werkgeversvereniging FME snel aan de onderhandelingstafel terugkeert. Indien FME-voorzitter J. van den Akker niet voor het einde van deze week aan zijn oproep gehoor geeft, overweegt Broers zijn compromisvoorstel in te trekken. De vakbonden zullen dan, net als in het begin, collectieve reparatie van het WAO-gat in de hele bedrijfstak eisen. In de metaalindustrie werken 200.000 mensen.

Ook in het bankbedrijf (112.000 werknemers) kwam het gisteren niet tot een akkoord. De werkgevers willen wèl de ondernemingen afzonderlijk verplichten een regeling voor alle werknemers aan te bieden. Maar willen de WAO-uitkeringen slechts tot 65 procent van het laatsverdiende loon aanvullen en niet tot 70 procent, zoals de bonden eisen. Daarbij willen de werkgevers de bovenwettelijke uitkeringen op het ziekengeld en de WAO verlagen en de premie per bank vaststellen. Volgens de Dienstenbond FNV leidt dit tot grote premieverschillen tussen de werknemers van verschillende banken. De bonden eisen een gelijke bijdrage van werknemers, terwijl de premie voor de werkgevers wel mag verschillen.