PRO-LIFE CONFERENTIE

De opening van het artikel "Democratisch kerkbesef van Ph. Bär' van Walter Goddijn (NRC Handelsblad, 15 maart) luidt als volgt: “Donderdag jongstleden opende kardinaal A. Simonis in het Brabantse Helvoirt met een plechtige heilige mis een anti-feministisch congres, dat gesponsord werd door de uit Rotterdam afkomstige bungalow-magnaat Piet Derksen.”

Opvallend was dat het congres als "anti-feministisch' werd bestempeld. Het bedoelde congres werd blijkens de folders van de organisatoren georganiseerd onder de naam "Human Life International's Pro-Life/Family European Leadership Conference'. In het algemeen wordt het congres ook wel aangeduid met de korte naam "Pro-Life-Conferentie'.

De benaming "anti-feministisch congres' is de betiteling welke gebruikt wordt door de felste tegenstanders van het congres, die in de publiciteit zijn gekomen door het organiseren van een zogenaamde lawaai-demonstratie bij het conferentiegebouw.

    • Mr. D.F.A. Donders