NRG reserveert 100 mln extra voor Victory

ROTTERDAM, 23 MAART. De nasleep van de aankoop van de Britse herverzekeringsmaatschappij Victory Reinsurance in 1990 levert de Nederlandse Reassurantie Groep (NRG), onderdeel van Internationale Nederlanden Groep, nog steeds verliezen op. Dit blijkt uit het jaarverslag van NRG. In het boekjaar 1991/92 tot en met juni is met het oog op verliezen op de brand- en luchtvaartportefeuille van Victory nog eens 100 miljoen gulden aan voorzieningen getroffen. NRG sluit niet uit dat dit bedrag nog oploopt.

NRG kocht Victory in 1990 voor 405 miljoen gulden van het Britse verzekeringsconcern Legal & General. Kort daarna bleek een voorziening te moeten worden getroffen van 744 miljoen gulden voor Victory, dat onvoldoende middelen bleek te hebben gereserveerd voor schade-uitkeringen.

NRG is vorig jaar een gerechtelijke procedure begonnen tegen het accountantskantoor Ernst & Young, Swiss Bank Corporation en het actuarieel adviesbureau Bacon Woodrow, die de Nederlandse herverzekeraar van advies hebben gediend bij de overneming van Victory. NRG mocht destijds uit concurrentie-overwegingen niet zelf de boeken van Victory inspecteren, en liet de drie een "due dilligence'-onderzoek bij de Britse herverzekeraar verrichten.

NRG voert contractbreuk en nalatigheid tegen de drie adviserende instellingen aan en beweert dat geen enkele waarschuwing was gegeven over de mogelijke omvang van het tekort op de schadereserves. Dat werd vorig jaar geschat op 480 miljoen dollar (880 miljoen gulden). NRG heeft over het boekjaar 1991/92 een verlies geboekt van 48 miljoen gulden na een winst van 50 miljoen gulden over het voorgaande jaar. De omzet van NRG zakte van 2,6 miljard gulden tot 2,3 miljard gulden.